Det kan minne litt om opplegget for et realityshow når 28 eksperter med variert bakgrunn trykkes gjennom ulike øvelser i tre dager på Fornebu denne uken. Men opplegget er forsket på, og nøye planlagt, for å gi best mulig resultater.  

Første del av arrangementet er en kunnskaps-speeddating, og alarmen som varsler nye samtalepartner går hvert tredje minutt.

– Jeg er her fordi min bransje virkelig trenger omstilling for å kunne skape større verdier, og jeg ønsker inspirasjon. Jeg tror det er utrolig smart å jobbe på tvers av bransjer, for vi har sittet lenge nok på hver vår tue, sier farmasøyt Cecilie Vo (29).

Vo er bedriftsutvikler og kvalitetsansvarlig i farmasibedriften Curida. Selskapet ble startet av de ansatte for to år siden, da selskapet som kjøpte opp gamle Nycomed ville flytte produksjonen og legge ned fabrikken på Elverum. 

Vo kom ikke til møtet med et fastlagt prosjekt hun ville ha gjennomført, og det er heller ikke poenget. Det er samspillet mellom ulik kunnskap i rommet man håper skal gi helt nye løsninger. 

Kan miste alt

Næringsminister Monica Mæland åpnet arrangementet, og var klar på at alle typer bedrifter nå påvirkes av ny teknologi, og at det kreves samarbeid for å holde seg i flytende.

– Når det er krevende for Telenor å ta de nødvendige teknologiske skrittene, hvordan tror du det er for en bedrift med fem ansatte? De er også nødt til å følge med, sier Mæland, som berømmer arrangøren, Forskningsrådet, for å tenke kreativt med denne «Farmen-leken».

Hun viser til bedrifter som Kodak og Nokia, som opplevde dramatiske fall fra tronen fordi de ikke klarte å følge med i teknologiendringen.

– Målet er at bedriftene ikke skal stagnere i gammel teknologi og tenkning. De som ikke erkjenner at kundene og markedene er i endring kan miste hele sin inntektsstrøm, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Mæland sier det alltid pågår endringer, men at de nå er større og gir mer behov for norsk utviklingssamarbeid enn før.

Teknologisk innavl

Ved siden av Vo sitter Nils Bergheim (63), en teknologiveteran med erfaring fra bil-, fly og oljeindustrien.

– Tidligere var regelen «ikke del med noen» for da er du sikker på at ingen stjeler det. Da skaper du teknologisk innavl og tror du er god, men når du kommer ut sprekker trollet, sier Bergheim, som i fjor ble førtidspensjonert som følge av nedgangen i oljeindustrien, men som er konsulent i Zenith Systems, en av Siemens leverandører i Norge.

Vo mener det er skremmende å se hvordan norsk forskning ikke blir utnyttet nok i industrien fordi man mangler produksjonsteknologien.

– Vi har teknologien, men det er mange terskler som skal passeres for å ta den i bruk, sier Bergheim, som mener konservative holdninger gjør at norsk industri generelt ligger fem til åtte år bak løsningene som finnes på markedet.

Håper på overraskelser

Forskningsrådet i Norge har tidligere arrangert tre slike eksperttreff, med temaene nullutslipp, smarte byer og samarbeid mellom havnæringene. Det kan minne noe om såkalte «hackatons» som ofte arrangeres i gründermiljøer. Men ifølge Fahlvik i Forskningsrådet skiller de seg ut både gjennom deltagernes industrierfaring, opplegget for samlingen og at målet ikke er å skape noe på tre dager – men å starte en prosess. 

Dessuten er motivasjonen litt annerledes.

– De kjenner digitaliseringstsunamien og markeder som er i endring på kroppen, sier hun, og mener vilje til å jobbe i team er et norsk fortrinn. 

 – Vi skal konkurrere når vi må og samarbeide når vi kan, sier hun.

Britisk fremforsket opplegg

Arrangementet har fått navnet «Norsk Industri 4.0». Opplegget er hentet fra Storbritannia, der det britiske forskningsrådet over flere år har arrangert 60–70 slike såkalte «idélaber» innenfor ulike temaer.

De 28 deltagerne blir ledet gjennom en svært klart definert prosess som på tre dager skal føre til prosjekter som er verdige Forskningsrådets millioner. Underveis kan det gå hett for seg, sier Lucy Brownsdon, som har ledet slike prosesser i Storbritannia i åtte år. 

– Man kommer ikke i mål hvis det bare er behagelig, sier hun. 

Men hun har så langt ikke opplevd et arrangement som ikke produserte prosjekter som ble funnet verdig til å få støtte. 

– Vi håper vi får prosjekter som er overraskende og som reelt kobler aktører som ikke har samarbeidet før. Kunnskapen som skapes må spres og bli en del av den kollektive kunnskapsbasen, ikke bare ligge i en bedrift, sier Fahlvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.