Nede ved bryggen i Bergen ligger det en hurtigbåt. Her er Jan Marcussen maskinsjef.

I løpet av noen måneder er det blusset opp til storm rundt etterutdannelse av godt voksne maskinister på ferger og hurtigbåter som går langs kysten. Striden dreier seg om ansatte over 50 år skal få samme kurstilbud som sine yngre kolleger.

Maskinistforbundet mener at seniorene utsettes for aldersdiskriminering fordi de ikke får dekket et høyspentkurs.

– Det er aldeles uhørt. Vi fases ut så lenge vi ikke blir holdt faglig oppdatert, sier Marcussen som jobber på en av Norleds hurtigbåter i rute sør for Bergen.

20 år igjen av arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at maskinister over 50 år ikke lenger vil ha kvalifikasjoner til å fortsette i sine stillinger.

Hurtigbåten Fjordbris forlater Strandkaien i Bergen.
Hurtigbåten Fjordbris forlater Strandkaien i Bergen. (Foto: Eivind Senneset)

– Skillet på 50 år blir helt feil. Vi har minst 20 år igjen av arbeidslivet. Jeg forstår den økonomiske siden, men alder bør ikke være tema. Det er så grovt at jeg aldri har hørt noe lignende, sier Marcussen.

I utgangspunktet slipper maskinister over 50 år å ta høyspentkurset så lenge de ikke krysser lengre havstrekninger eller jobber på fartøy uten høyspentanlegg.

Tidligere har han hatt det høyeste sertifikatet, men uten kurset får han ikke krysse lengre havstrekninger.

– Jeg har seilt over hele verden, men nå er vi låst i fjæresteinene. Uten kurset kan vi ikke gå over Stadt, Jæren eller Lista, sier Jan Marcussen som er nestleder i maskinistforbundet i Norled.

Maskinsjef Jan Marcussen bunkrer drivstoff under et anløp i Bergen.
Maskinsjef Jan Marcussen bunkrer drivstoff under et anløp i Bergen. (Foto: Eivind Senneset)

Nå som en større del av flåten går over på eldrift, mener han at seniorene settes på sidelinjen.

Økonomisk begrunnet

NHO Sjøfart, som representerer rederiene, legger ikke skjul på at praksisen er økonomisk begrunnet.

– Dette er faktisk forskjellsbehandling, men vi mener det finnes grunnlag for det i Sjøfartsdirektoratets regelverk. Det handler om økonomi, og at rederiene ikke er villige til å dekke kurs for den gruppen fordi de ikke har behov for kurset for å utføre arbeidsoppgavene, sier Frode Sund som direktør i NHO Sjøfart.

Advokat Ingvild Andrea Tellmann i Det norske maskinistforbund fastholder at økonomiske forhold ikke kan forsvare forskjellsbehandlingen.

– Rederiene faser ut 50-åringer. Om det er meningen vet jeg ikke, men i praksis er det konsekvensen. De eldre maskinistene føler seg nedprioritert og opplever at de står dårligere i internkonkurransen enn de under 50 år, påpeker Tellmann.

Nå er maskinistforbundet i ferd med å ta ut søksmål mot to av landets største operatører på innenriksferger og Fjord1.

– Det har vært et rush av folk som har tatt kontakt. Dette påvirker medlemmene våre i aller høyeste grad, og de er veldig frustrerte. 50-åringene føler at de ikke blir satset på, og de har minst 20 år igjen av arbeidslivet, sier Tellmann.

240 maskinister over 50 år er berørt av det maskinistforbundet kaller diskriminering.

Les også: Eldrebøygen dnPlus

– De får et begrenset sertifikat som omtales som et Donald Duck-sertifikat. Rederiene er gjennom avtaler forpliktet til å dekke sertifikater. Ett rederi, Boreal Sjø, har tatt til fornuft og dekker kurset, sier maskinistforbundets advokat.

Har klaget

NHO Sjøfart vil ikke la seg styre av vedtaket hos diskrimineringsombudet

– Vi forholder oss til unntaket fra Sjøfartsdirektoratet som betyr at ikke alle har behov, sier direktør Frode Sund.

– Kan du forstå at maskinistene føler seg mindre verdsatt?

Maskinsjef Jan Marcussen går gjennom sjekklisten i styrbord maskinrom under bunkring i Bergen.
Maskinsjef Jan Marcussen går gjennom sjekklisten i styrbord maskinrom under bunkring i Bergen. (Foto: Eivind Senneset)

– Det blir en annen diskusjon enn vurderingen til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet har gjort en konkret forholdsmessighetsvurdering som vi ikke er enig i. Rederiet har klaget denne avgjørelsen inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

– Men blir ikke denne gruppen satt på sidelinjen etter hvert som flåten elektrifiseres?

– Saken er at denne gruppen ikke har behov for kurset for å utføre sitt arbeid i dag. I den grad det skulle bli aktuelt, antar jeg at rederiene vil dekke det.

Dårligere jobbmuligheter

Om bord på MS «Fjordbris», som på Vestlandet omtales som en snøggbåt, gjør Marcussen unna de siste oppgavene før avgang. På lengre sikt tror han at jobbmulighetene for de eldste maskinistene kan bli svekket.

– Jeg synes det er underlig og skuffende. Uten kurset kan det få alvorlige konsekvenser, for vi vil ikke lenger få de samme jobbmulighetene uten dette kurset.

– Vi betrakter saken med høyspentkurs som en bransjesak. NHO Sjøfart ved Frode Sund uttaler seg på vegne av bransjen, sier viseadministrerende direktør i Norled, Lars Jacob Engelsen.(Vilkår)

Snørekord i USA
Byen Erie i USA har opplevd opptil 165 cm snø i julen.
00:39
Publisert: