– Jeg er mer vant til fysisk trening, så for meg er mindfulness nytt og annerledes, sier avdelingsdirektør Kirsti Nyhus i farmasiselskapet Abbvie.

Hun er overrasket over hvor lite «alternativt» det oppleves å lære meditasjonsteknikker. Selv om de blir instruert i å konsentrere seg om egen pust og gjerne lukker øynene på høylys dag, handler det mer om praktiske øvelser som å skrive ned arbeidsoppgaver og prioritere. Forstyrrende tanker skal parkeres og distraksjoner fjernes.

– Mange av oss stresser på jobben, vi er på hele døgnet, og det er mange oppgaver å forholde seg til. Hvis vi kan lære teknikker for å bli mer fokusert, synes jeg bare det er positivt, sier Nyhus.

Nyhus er langt fra den første norske arbeidstageren som er blitt sendt på mindfulness-kurs. Kort fortalt handler meditasjonsteknikken, som stammer fra buddhistisk lære, om å trene på oppmerksomhet og nærvær, blant annet gjennom å bli oppmerksom på pusten sin og på hvor tankene vandrer.

Personaldirektør Marthe Fjelle i Abbvie har valgt å forsøke opplæring som ledd i selskapets satsing på selvledelse.

– Vi ser at mange ansatte har utfordringer med stressmestring og at mange av de avgjørelsene de legger på sin overordnede, er saker de selv kan ta stilling til. Etter et inspirasjonsseminar om mindfulness bestemte vi oss for å knytte dette opp til selvledelse og introdusere et program som skal gå over ett år for alle ansatte, forklarer Fjelle.

Dansk kontrollgruppe

Kommunikasjonsdirektør Sture Bye ved Statens arbeidsmiljø­­­institutt bekrefter at Abbvie er del av en større utvikling.

– Vi har et klart inntrykk av at det er et langt større fokus på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen nå enn tidligere. Mindfulness er en av de trendene vi ser, sier han.

Instruktørene Viggo Johansen (sittende) og Ivar Vehler har besøkt flere bedrifter som ønsker å lære mindfulness. Forskere mener det kan være en fordel å lære teknikken sammen med mennesker man kjenner.
Instruktørene Viggo Johansen (sittende) og Ivar Vehler har besøkt flere bedrifter som ønsker å lære mindfulness. Forskere mener det kan være en fordel å lære teknikken sammen med mennesker man kjenner. (Foto: Mikaela Berg)
Likevel kan han vanskelig vise til noen forskere som forsøker å finne ut om meditasjon, avspenning eller mindfulness faktisk har noen reell effekt på jobbmiljøet eller for selskapets resultater.

Akkurat det kan Abbvie være i ferd med å endre. Den danske forskeren og psykologen Christian Gaden Jensen ved Universitetet i København fikk nyss om Abbvies prosjekt og spurte om å få følge det gjennom hele prosessen.

– At så mange skal kurses samtidig over så lang tid, gir en god mulighet for å måle om mindfulness faktisk har en effekt på psykisk sunnhet, sier Jensen.

Han intervjuer deltagerne tre ganger i løpet av perioden. Samtidig følger han Abbvies kolleger i Danmark der ingen av de ansatte får tilbud om mindfulness.

– Det skjer mange ting i et selskap gjennom et år, og det blir interessant å se om de ansatte i Norge vil møte utfordringer annerledes enn de danske, som ikke blir trent på samme måte, sier Jensen.

Han jobber selv med stress­reduksjon i det offentlige i Danmark gjennom non-profit-organisasjonen Center for psykisk sunnhedsfremme og har god oversikt over forskningen på området: – Det finnes omtrent 20 forskningsprosjekter på verdensbasis som ser på bruk av mindfulness i jobbsammenheng. Det er ikke mye når vi vet hvor stort det er blitt.

Noe av forskningen står han selv for.

– De prosjektene jeg har fulgt, viser at de ansatte har utbytte av det i noen tilfeller, og i andre ikke. Alt avhenger av instruktøren, sier Jensen.

Avdelingsdirektør Kirsti Nyhus (til venstre) i Abbvie er mer vant til fysisk enn mental trening. Hun synes likevel kurset er interessant. Her i samtale med kollega Inger Lise Gruner.
Avdelingsdirektør Kirsti Nyhus (til venstre) i Abbvie er mer vant til fysisk enn mental trening. Hun synes likevel kurset er interessant. Her i samtale med kollega Inger Lise Gruner. (Foto: Mikaela Berg)
Forskningen ellers viser at det å lære mindfulness sammen med kolleger, fremfor som del av en gruppe med ukjente mennesker på fritiden, kan være fornuftig.

– Fordelen er at du kjenner dem du trenes opp sammen med, og at man kan støtte seg til kollegene i hverdagen når metoden skal settes ut i praksis, sier Jensen.

«Preges av ønsketenkning»

BI-forsker Ragnhild Kvålshaugen har fulgt andre mindfulness-prosjekter. Hvorvidt mental trening av denne typen er bra for business, synes hun det er vanskelig å si noe om.

– Historiene om mindfulness’ fortreffelighet overdøver et mer nyansert syn på hvilke effekter slik trening har for individer og bedrifter. Særlig mindfulness’ innflytelse på grupper og organisasjoner preges av positiv ønsketenkning uten særlig forskningsmessig belegg, sier Kvålshaugen.

Hun understreker likevel at det ikke er tvil om at enkeltpersoner kan ha stor nytte av meditasjonstreningen.

– Studier viser at mindfulness reduserer stress på individnivå og at man kan trenes opp til å reagere på tanker og følelser på en ny og mindre fastlåst måte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.