Mandag denne uken gikk høringsfristen ut. Av 34 innkomne svar stiller 29 seg positive til forslaget. Men arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter og Virke er kritiske, i likhet med Advokatforeningen og Justisdepartementet, skriver Klassekampen.

I dag kan man få oppreisning på inntil 80.000 kroner for diskriminering, men ikke for seksuell trakassering.

Arbeidsgiverne er bekymret for at rettssikkerheten til dem som blir anklaget, ikke blir godt nok ivaretatt, til tross for kravet om at nemndas ledere skal ha dommererfaring.

Går imot nemnd

- Bevissituasjonen i saker hvor det påstås seksuell trakassering gjennomgående vil være vanskelig, skriver NHO i sitt høringssvar.

- Partene har gjerne helt ulikt syn på hva som har foregått og ofte finnes det ikke vitner. Det er blant annet krav om at det skal dreie seg om uønsket oppmerksomhet, som er ydmykende eller plagsom. Hvordan dette skal kunne avklares på en betryggende måte uten omfattende muntlige forklaringer fra de involverte er vanskelig å forstå, fortsetter NHO.

NHO foreslår i stedet at partene kan slippe å betale noe gebyr til domstolene i saker om seksuell trakassering.

- Samme beviskrav som i domstol

– Vi er bekymret for at noen kan bli urettmessig dømt ved at det ikke utøves full kontradiksjon eller andre rettssikkerhetsprinsipper. Seksuell trakassering er en veldig tung anklage å få mot seg, og man må få mulighet til å forsvare seg på en ordentlig måte, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter.

Hun peker på at Barne- og like­stillingsdepartementet vurderte et slikt lavterskeltilbud i fjor, men at det ble avvist. Hun mener sakene bør gå for en domstol.

Diskrimineringsnemnda selv er positiv til å håndtere saker om seksuell trakassering og mener rettssikkerheten vil bli godt nok ivaretatt.

– Det er viktig å skille mellom strafferettslig og sivilrettslig behandling av slike saker. Det er det samme beviskravet i nemnda som i sivile saker i domstolen, sier direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tok over som sjef som 32-åring, og ble en av norsk næringslivs mektigste
Mille-Marie Treschow (1954-2018)
02:04
Publisert: