– Vi har absolutt behov for nye sykepleiere hele tiden, sier sykepleier Stine Lise Løite. Hun fullførte en bachelor i sykepleie i 2014. Nå jobber hun 80 prosent fast på Ullevål sykehus i Oslo.

– For min del var det ganske lett å komme i arbeid. Jeg ser at etterspørselen etter sykepleiere er høy, sier Løite, som fikk jobb samme sted hun hadde vært i praksis.

 Fremtiden ser ikke like lys ut for andre studieretninger. Det viser den nye SSB-rapporten "Forecasting demand and supply of labour by education" som ble lagt frem tirsdag. Rapporten beregner behovet for arbeidskraft i Norge frem til 2035.

Mørke utsikter for ingeniører og økonomer

 Rapporten anslår at det i 2030 vil være behov for 16.000 utdannede ingeniører og 86.000 utdannede innen økonomi og administrasjon. Problemet er imidlertid at det utdannes langt flere enn det. Slik det fremgår i rapporten vil det være stor kamp om jobbene for disse to yrkesgruppene. 

Leder Gisle Hellsten på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo sier at det ikke er noe nytt at det meldes om at det utdannes for mange ingeniører og økonomer. 

– For noen år siden var det ramaskrik over at det var for mange ingeniører som ble utdannet. Her vil det være svingninger mellom tilbud og etterspørsel, sier Hellsten.

Sysselsettingen i petroleumsnæringen og i petroleumsrelatert virksomhet vil reduseres fremover. I disse virksomhetene jobber det mange personer med videregående fagutdannelse og personer med lang utdannelse, og for disse gruppen faller dermed etterspørselen. 

Hellsten mener det er vel så viktig å se på studentenes tilpasning til arbeidslivet, og muligheten for å jobbe andre steder.

–  Vi ser ikke horder av hverken økonomer og ingeniører som går arbeidsløse i Norge. De kan jobbe i andre bransjer og sektorer. Petroleumsingeniører og offshoreingeniører er langt fra ubrukelige andre steder, sier Hellsten. 

Skrikende behov for helsearbeidere

Antall helsearbeidere uten høyere utdannelse er anslått å synke frem mot 2035, mens behovet for utdannede i helsesektoren er ventet å stige med 73.000 frem til 2035. Antall helsearbeidere med høyere utdannelse er anslått å stige litt. 

Ifølge rapporten skyldes den avtagende arbeidsstyrken at det forventes at mange av dem som jobber vil pensjonere seg. 

Behovet for utdannede helsearbeidere skyldes høyere forventet levetid. 

 Hellsten konstaterer at det er kjent problem at vi står foran en eldrebølge, men at det her kan være bruk for blant annet ingeniører.

– Vi må helt klart gjøre det mer attraktivt for unge å velge helsefaget. Det er nettopp her ingeniørene kanskje kan komme inn. En del av måten vi møter helsearbeid på kan løses ved bruk av teknologi, sier Hellsten.

Rapporten viser også at mangelen på lærere er anslått å øke kraftig frem mot 2035.

 – Bruk både hodet og hjertet

Nedgangen i etterspørselen etter videregående fagutdannelse blir imidlertid motvirket av en økning i andre næringer, og spesielt innen bygg og anlegg. 

Tjenestesektoren vokser også mye frem til 2035 i SSBs beregninger, og de næringene som benytter personer med lang utdannelseslengde vokser sterkest. Eksempler på slike tjenestenæringer er forskning, forretningsmessig tjenesteyting samt helse og omsorg.

Det vil også utdannes flere innen samfunnsvitenskap og jus enn behovet for 2035. 

Det samme gjelder for humanistiske og kunstneriske fag. 

  For de som skal søke seg inn på utdannelse har Hllesten følgende tips.

– Bruk både hodet og hjertet samtidig. Ta en titt på statistikker som viser hvordan arbeidsmarkedet ser ut nå og hvordan prognosene er. Hvor vil valget ditt lede med tanke på karrieremuligheter, men velg også basert på interesse, sier Hllesten.  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.