I august ble det kjent at Henriksen skulle slutte i Rederiforbundet etter å ha sittet ti år i sjefsstolen. I fjor la han sammen med DNV GL fram en rapport om hvordan man skal få en mer miljøvennlig skipsfart. I sin nye stilling som spesialrådgiver vil han forfølge dette temaet videre.

– Han vil i denne rollen bistå FN med å styrke det internasjonale samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter for å fremme bærekraftig utvikling av verdenshavene, opplyser Rederiforbundet.

– Havene er vårt største og viktigste felleseie, og de er kritisk viktige for å nå FNs vedtatte mål om global bærekraftig vekst og velstandsutvikling. Havenes fremtid er et felles globalt ansvar, og da må næringslivet involveres aktivt og forpliktende i prosessene, sier Sturla Henriksen.(Vilkår)

Demonstranter stormet Arbeidsdepartementet i Hellas
Et forslag som vil gjøre det vanskeligere å streike fikk demonstranter til å storme Arbeidsdepartementet i Hellas
01:08
Publisert: