Tallene fra Statistisk sentralbyrå, som for første gang publiserer statistikk over sykefravær etter yrke, viser at det er store forskjeller fra yrke til yrke i årets første kvartal.

Pleiemedarbeidere, barnehageassistenter og sykepleiere har et sykefravær på henholdsvis 9,2, 9,1 og 8,6 prosent. Renholdere, grunnskole- og førskolelærere og lastebil-, buss- og trikkeførere er blant yrkesgruppene som følger like bak.

I den andre enden av skalaen befinner sersjanter seg, med et sykefravær på bare 1,6 prosent. Sersjantene er tett fulgt av andre offisersgrupper, ledere av IKT-enheter, menige soldater, fysikere og sivilingeniører, som alle har et sykefravær på 2,5 prosent eller lavere.

Det fullstendige sykefraværet i årets første kvartal ligger på 6,4 prosent, ifølge sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en svak nedgang fra kvartalet før, fjerde kvartal 2017, da sykefraværet var på 6,5 prosent.

Sykefraværet nasjonalt utgjorde i første kvartal i år 870.785 tapte dagsverk. Det er en økning på 2.530 dagsverk eller 0,3 prosent sammenlignet med første kvartal 2017.(Vilkår)

-Det kommer et nytt navn på toppen av Swix
Investeringene i Swix Sport skifter navn. Ferd-eier Johan H. Andresen tror ikke en handelskrig vil svekke salget av norske varer utenlands.
02:37
Publisert: