–Innen 10–15 år er 500.000 av dagens jobber i Norge borte. Disse jobbene blir erstattet av maskiner, automatisering og kunstig intelligens, sier Martin Bech-Holte, som leder konsulentselskapet McKinsey i Norge:

– Mange store norske selskaper legger opp til å bli 30 til 40 prosent færre ansatte om ikke så mange år.

Må ruste arbeidslivet til robotslaget dnPlus

Færre kjedelige jobber

Google har bestilt og finansiert McKinsey-rapporten «Shaping the future of work in Europe’s 9 digital frontrunner countries».