– Vi har opplevd mange som sier nei og knytter det til kompensasjonen. De seneste årene har vi hatt en gradvis økning i antallet kandidater som takker nei til verv knyttet til størrelsen på honorarene, sier Otto Søberg, partner i konsulentselskapet Vektor Consulting og leder for valgkomiteen i Yara.

Det er høysesong for maktskifter i toppen av norske selskaper. Foran vårens generalforsamlinger jobber valgkomiteene med å finne nye kandidater til styrer – og vrake noen gamle.