Torsdag arrangerte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sitt årlige forum der inviterte foredragsholdere fortalte om sine erfaringer med styrearbeid. Blant foredragsholderne var konsernsjef Åse Aulie Michelet i Teres Medical Group. Hun har tidligere hatt styreverv i store, norske selskaper som Orkla, Norske Skog, Yara og Cermaq.

– Uavhengighet og mot er et styremedlems viktigste egenskaper. Det hjelper ikke å være kompetent hvis man ikke tør å si noe, sa Michelet, ga forsamlingen et sjeldent innblikk i norsk styredynamikk.

I opphetede diskusjoner på styremøtene, kan det være tøft å fremme sine egne meninger, innrømmet hun.

– Det kan bli ubehagelig hvis man ikke har de samme oppfatningene. Det skal jo være slik at man skal belyse en sak fra flere sider og det kan være vanskelig å få til i praksis, men det må man tørre, sa Michelet.

Utfordrende å kommunisere

Hun viser til at det i profesjonelle styrer gjerne sitter folk som ikke kjenner hverandre godt utenfor styrerommet og at det kan være en utfordring for kommunikasjonen de gangene man møtes. Evnen til åpen og tillitsfull kommunikasjon er det viktigste for verdiskapende styrearbeid, mener Michelet.

– Mange kan bli bragt til taushet hvis miljøet er så dårlig at det er veldig ubehagelig å være der. Det er selvfølgelig ikke slik i alle selskaper, men det er for mange eksempler på at det er slik, sa hun.

Ofte tilstrebes det å ha mangfold i styremedlemmenes bakgrunn, men det kan også være utfordrende å forholde seg til.

– Det kommer jo helt an på hvordan man bruker det mangfoldet. Det kan jo gjøres sånn at det faktisk ikke funker i det hele tatt. Man skjønner ikke hverandre og har ikke tenkt å skjønne hverandre heller, og da blir det jo bare plunder og heft, sa Michelet.

Noen har snakket sammen

Habilitet og bindinger kan også være en hemsko for styrearbeidet. Michelet har mer enn en gang opplevd at noen har snakket seg imellom på forhånd eller at særinteresser ønsker et spesielt utfall.

– Jeg har vært i styrer der styreleder blir helt satt ut av enkelte styremedlemmer, sa Michelet.

– Da har man ikke brukt styret til det det var tenkt til, nemlig å få belyst saker fra flere forskjellige sider, ha gode diskusjoner og stor takhøyde for å ta de beste beslutningene.

Vanskelig å tro

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har åtte medlemmer, blant dem Oslo Børs og NHO, som utarbeider retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse. Michelet lot det skinne igjennom at hun ikke er spesielt imponert over hvordan enkelte styrer påser at bedriften faktiske jobber med og følger opp retningslinjer for samfunnsansvar og etikk.

– Det er meget store variasjoner. Mange av dere som sitter i dette rommet er med på å lage disse reglene. Hadde dere vært flue på veggen mange steder, så hadde dere ikke likt det, dere hadde ikke trodd det og dere hadde tenkt at dette kan man ikke mene. Men veldig mye rart kan man altså mene, sa Michelet.

Papirøvelser

Hun viste til at det er styrets ansvar å klarlegge selskapets verdigrunnlag og utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

– I noen selskaper tas dette veldig alvorlig og ordentlig, men mange steder må jeg innrømme at de velskrevne dokumentene kun er papirøvelser. Vi må gjøre om dette til at det blir noe mer enn papirøvelser slik at det også blir verdiskapende. Hvis styret ikke oppfatter det som verdiskapende, så bruker man jo ikke tid på det, sier Michelet.

Hun viste til at det har vært en rekke eksempler der store, norske børsnoterte selskaper har havnet i uføre som følge av at retningslinjer ikke er fulgt.

– Vi har hatt mange eksempler på hvor galt det kan gå for selskapene, hvor mye tid, krefter og ikke minst advokater det krever og hvor mye som står på spill når det virkelig går galt, sa Michelet, som også har vært konsernsjef i Marine Harvest og GE Healthcare i Norge.(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: Perfekt til høstkvelden
Druen pelaverga er nesten utryddet, og det finnes bare én vin laget på pelaverga på Vinmonopolet, fra produsenten Burlotto i Piemonte. Den bør du ikke gå glipp av.
00:50
Publisert: