Fredag formiddag hadde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen et møte mellom partene i arbeidslivet etter initiativ fra LO og Virke.

– Det var et konstruktivt møte som varte i en og en halv time, sier Isaksen som har bedt om et nytt møte med partene den 8. september.

Både arbeidsgiver- og arbeidstagersiden har bedt om å få en avklaring om en mulig forlengelse av kriseordningen for de permitterte. Etter 1. oktober må arbeidsgivere hente inn de permitterte eller si dem opp. Ifølge NTB kan rundt 80.000 nordmenn få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut 1. oktober.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Isaksen kom derimot med et annet tilbud.

– Selv om ledigheten går raskt ned og det er en sterk økning i antall ledige stillinger, er det fortsatt en del bransjer som sliter som følge av koronavirkningene. Vi vil utløse en halv milliard kroner som skal stå på konto i Kommunal- og arbeidsdepartementet til virksomheter og bransjer som sliter. Midlene skal utbetales via kommunene, sier Isaksen.

Statsråden vil foreløpig ikke tilby partene å forlenge permitteringsordningen som går ut 1. oktober.

– Det er forskjellig meninger om det, men vi har ikke slamret igjen døren. Vårt standpunkt er at det i verste fall tar lengre tid å få de permitterte tilbake til jobb med en forlengelse av ordningen, sier Isaksen og viser til møte mellom partene i neste uke.

Virke er fornøyd med tilbudet statsråden la frem.

– Det er positivt at statsråden lanserer et nytt alternativ som er å bevilge en halv milliard av de kommunale midlene til de utsatte bransjene. Det haster å få ordningen på plass, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, i en pressemelding

– I møtet fikk vi tydelig beskjed om at bransjevise permitteringsordninger er utelukket. Virke mener at den beste løsningen nå er å forlenge den generelle permitteringsordningen i en periode, sier Sigurdsen.

Han legger til at permittering ikke er løsningen på alt.

– Dette må ses i sammenheng med lønnstilskudd, kompensasjonsordning, utsettelse av skatter og avgifter og nedsatt reiselivsmoms.

YS leder Erik Kollerud understreker at det trengs konkrete tiltak raskt for å unngå masseoppsigelser.

– Det haster å finne en løsning, sier Kollerud i en pressemelding. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.