I en stortingsmelding fra 2017 slås det fast at «gjennom EØS-avtalen har mottagerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Arbeids- og sosialministeren sier til VG at stortingsmeldingen har tatt for seg eksport i den forstand at folk bosetter seg i utlandet med norske trygder.

– Regjeringen ønsker å begrense trygdeeksport, men ikke ved å bryte forpliktelser i avtaler vi har inngått. Det som er kjernen i saken vi nå har gått ut med, er hvordan Nav har behandlet alle som ikke har vært bosatt, men som har vært på et midlertidig opphold i utlandet. Nav har nå konkludert med at lengden på oppholdet ikke er det sentrale, men i hvilken grad man fyller de øvrige vilkårene for å ha rett på ytelsen, sier Anniken Hauglie (H) og fortsetter:

– Det er fortsatt ikke fritt frem å motta sykepenger eller AAP i utlandet, det følger forpliktelser og vilkår med.

«Sterke påstander»

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen som var saksordfører for stortingsmeldingen fra 2017, sa til VG torsdag at Hauglie, regjeringen og Ap den gang gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

Hauglie sier det er sterke påstander.

– Hvis han på den ene siden mener at stortingsmeldingen om trygdeeksport er krystallklar på at EU/EØS-reglene trumfer norsk lov, hvordan kan han samtidig påstå at regjeringen bevisst underslår retten til å ta med ytelser ut?

Hauglie sier stortingsmeldingen omtaler folketrygdloven som sier at det kun i visse tilfeller er lov til å ta med seg ytelsene ut, men at EU/EØS-reglene går foran.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.