Lærerorganisasjonene har vært i streik siden juni fordi de ikke kunne akseptere forslaget til ny arbeidstidsavtale i skoleverket. Konflikten vil bli trappet betydelig opp ved skolestart om noen uker. Det betyr at det nå haster med å finne en fornuftig løsning før elevene og samfunnet rammes.

OPPFORDRER TIL LANGSIKTIG LØSNING. Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
OPPFORDRER TIL LANGSIKTIG LØSNING. Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
Det vi kan fastslå er at forhandlingsprosessen ikke har vært god, og at ting kom skjevt ut på et tidlig tidspunkt.