På Ikea Slependen slår Monica Bogstad oppgitt ut med armene.

Hun er Ikea Norges hr-sjef, og har ledet en prosess for å rekruttere en ny kommersiell direktør. Ikea fant en kandidat i Tyrkia, men lang behandlingstid for søknad om arbeidstillatelse hos Utlendingsdirektoratet (UDI) skaper utfordringer.

– Vi ble litt lange i masken da vi innså at det tar mer enn fire måneder før UDI i det hele tatt ser på søknaden.