Sommeren 2013 innførte regjeringen en karanteneordning for vertsfamilier som bryter au pair-ordningen. Vertsfamiliene får ikke lov til å ha au pair i tiden de er ilagt karantene.

I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en kraftig økning fra 2015, da syv personer ble ilagt karantene. I 2014 ila UDI to personer karantene. 

– I tillegg har vi cirka 50 personer til vurdering for karantene, sier enhetsleder Steinar Munch Rotevatn i visum- og au pairenheten i UDI.

Maks ti år

Siden innføringen av karanteneordningen har direktoratet vurdert 123 personer som ikke er ilagt karantene. Rotevatn opplyser om at karantene ilegges både vertsmor og vertsfar.

 Maksimal karantenetid er ti år, mens snittet ligger en del lavere enn dette, opplyser enhetslederen.

– De vanligste bruddene går som oftest på lønn og arbeidstid. Vi ser hele spekteret – helt fra grove tilfeller til mer tvilsomme brudd. Ofte er det for eksempel brudd på formålet med ordningen, som er kulturutveksling. Vi ser bruk av au pair i næringsvirksomhet, utlån til naboer eller andre familier, eller det kan være skjult familieinnvandring. Det har også vært enslige foreldre i turnus der au pairen arbeider mer enn den skal, sier han. 

87 prosent av au pairene i Norge kommer fra Filippinene, ifølge UDIs oversikt over antall innvilgede oppholdstillatelser i 2015, som er den ferskeste tilgjengelige statistikken. Dette året var det 1336 au pairer i landet.

Innførte kurs

Rotevatn kaller økningen i antall karantene saker naturlig, fordi enheten er blitt kjent med flere saker etter at ordningen ble innført i 2013. Henvendelser kommer gjerne direkte til UDIs veiledningstjeneste eller via Au pair-senteret. 

 Fra februar i fjor innførte UDI et obligatorisk, nettbasert kurs for minst én voksen i hver familie som skal ha en au pair. Rotevatn sier det er for tidlig å se etter mulig effekt av dette kurset.

– Har du inntrykk av at bruddene skyldes uvitenhet eller med vilje?

– Jeg har inntrykk av at for noen er au pair kulturutveksling og for andre er den noe annet, og derfor har vi disse karantenesakene, sier Rotevatn. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.