En spørreundersøkelse DN har gjennomført blant Venstres toppkandidater ved høstens lokalvalg, viser at 47 prosent vil beholde dagens restriktive lovgivning rundt søndagsåpne butikker. 50 prosent vil at kommunene skal avgjøre spørsmålet.

Uten støtte fra Venstre, ryker regjeringens ønske om å tillate søndagshandel i Norge. Selv om Venstres landsmøte i Tromsø denne helgen ikke skulle endre partiets politikk, vil kampen internt fortsette.

– Motstanden er sterk og økende etter at våre lokalpolitikere har vurdert saken. Det er helt klart at landsstyret og stortingsgruppen nå må lytte til partiet og endre politikk. Denne saken er ikke tapt, sier Maria Serafia Fjellstad, Venstres ordførerkandidat i Harstad.

Hun får støtte fra en lang rekke venstrerepresentanter på landsmøtet.

Kan endre

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til DN at stortingsgruppen forholder seg til partiprogrammet som fastslår at kommunene skal avgjøre spørsmålet om søndagsåpne butikker. Og stortingsvalgsprogrammet skal ikke behandles på dette landsmøtet. Likevel holder partilederen døren på gløtt for at standpunktet kan påvirkes. Hun viser til at regjeringen har sendt forslagene som søndagshandel ut på høring.

– Det er klart at vi kommer til å lytte til de lokale høringsuttalelsene som vil komme i saken, men det er ikke noen tvil om hva Venstre i utgangspunktet står for. I 15 år har vi ment at søndagshandel skal avgjøres lokalt.

Kamp på landsmøtet

Snåsa Venstre hadde levert et forslag til landsmøtet der Venstre i realiteten endrer politikk og sier nei til søndagshandel, og nei til at kommunene skal få mulighet til å avgjøre saken lokalt. Venstre-landsmøtets forretningsorden gjør at landsmøtet først skal avgjøre om hvilke uttalelser som skal realitetsbehandles, før det eventuelt senere kommer opp til debatt og votering. Spørsmålet var ikke avgjort fredag ettermiddag.

Uansett hva som skjer på landsmøtet, ligger det an til at debatten i Venstre vil fortsette og kan i ytterste konsekvens velte regjeringens ønsker om søndagshandel. KrF er sterk motstander og Venstres stemmer i Stortinget vil avgjøre saken.

Ødeleggende

Fjelstad mener søndagsåpent vil ødelegge for lokale butikker og gründervirksomhet.

– Butikkene vil få store kostnader og ikke større inntekter, dersom de skal ha åpent på søndager.

– De kan velge å holde stengt?

– Ja, men det vil alltid være et trykk for å holde åpent og de vil tvinges til å gjøre det for å unngå handelsflukt. En nisjebutikk i lokalmiljøet vil tape mot de større handelssentrene. I tillegg til handelsflukt vil det føre til økt transportbehov, forurensning og forbruk, sier hun.

Hun mener partiledelsen ikke har noe annet valg enn å behandle denne saken på nytt, både i landsstyret og i stortingsgruppen.

– Det er stadig flere venstrefolk som er uenige med partiledelsen. Historier vesntrefolk hører lokalt, er lik den en optiker i Harstad fortalte meg. Han var helt ifra seg. Det bli ikke solgt flere briller med søndagsåpent og hvis han må ha åpent flere dager i uken, vil det utelukkende redusere inntjeningen.

– Men hvor blir det av den liberale politikken?

– Det er hverken liberalt eller viktig for enkeltmennesket å kunne kjøpe seg ny bukse på en søndag, sier Fjelstad.

Støtte

DNs undersøkelse viser at skepsisen til søndagshandel er større enn spørsmålet om hvem som skal avgjøre det. Selv om Stortinget skulle vedta Venstres forslag om at kommunene skal bestemme, er det kun 20 prosent av Venstres listetopper som ønsker at egen kommune skal tillate søndagsåpent.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.