I dag må bedriftene rapportere informasjon om lønn både til Altinn og pensjonsleverandøren – men informasjonen til pensjonsleverandørene leveres sjeldnere enn til Altinn.

Nå ber Finans Norge, som er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, Finansdepartementet om å gi pensjonsleverandørene mulighet til å hente ut lønnsinformasjon direkte fra Altinn (a-ordningen).

I et brev til departementet signert Finans Norge-direktør Stefi Kierulf Prytz, blir det trukket frem flere grunner til at organisasjonen mener dagens ordning ikke holder mål.

Blant annet nevnes det at det er mulig å jukse med lønnsinformasjon for å spare for lite pensjon til ansatte, fordi kravene til rapportering til pensjonsleverandørene er lavere enn kravene til Altinn.

Antar at mørketallene er store

I brevet skriver Finans Norge at det ofte gjøres betydelige feil når 80.000 bedrifter skal rapportere lønn to ulike steder, og at bedriftene ofte glemmer å rapportere endringer i lønn til sin pensjonsleverandør.

«Erfaringen tilsier også at enkelte bedrifter rapporterer ulik lønn til pensjonsleverandørene og a-ordningen, og som resultat kan de ansatte få for lav sparing til pensjon enn det som er riktig, eller ingen oppsparing i de groveste tilfellene», skriver Finans Norge i brevet.

Det finnes ingen oversikt over hvor mye feil som rapporteres inn til pensjonsleverandørene, eller hvor mange som eventuelt får for lite pensjonssparing på grunn av slike feil.

DNB liv oppgir at kun 3/4 av bedriftene som har pensjonsavtaler hos dem noen gang har registrert lønnsendringer, og at kun 1/3 av dem som har gjort endringer ikke har gjort endringer i løpet av det siste året.

«Det er nærliggende å tro at de fleste bedrifter har lønnsendringer hvert år, m.a.o. kan man anta at en del lønnstagere mottar for lave pensjonsinnskudd. Vi ser at særlig mindre bedrifter ikke melder ajourført lønn på sine ansatte til rett tid. Dette medfører risiko for feil innskudd, ofte for lave innskudd.», skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i en epost til DN.

Han opplyser at tallene DNB har ikke fanger opp alle saker fordi tallgrunnlaget ikke er godt nok, og at mørketallene sannsynligvis er store.

Vil spare inn 960 millioner i året

Finans Norge påpeker at å hente informasjon rett fra Altinn, der bedriftene må rapportere lønnsdata oftere enn de må rapportere til pensjonsleverandørene, vil eliminere faren for juks og betydelige feil i folks pensjonssparing.

Tiltaket ble foreslått av Finans Norge allerede i 2014, da i forbindelse med et forslag om endring i uførepensjon. DNB opplyser at de også har vært i kontakt med departementet om en slik ordning tilbake i 2016.

– Vi håper dette kan prioriteres så fort som mulig. Det vil gjøre prosessen enklere og gi en god gevinst for alle parter. Jo fortere den gevinsten blir realisert, jo bedre er det, sier Finans Norge-direktør Stefi Kierulf Prytz til DN.

Gevinsten hun refererer til vil være på 960 millioner i året, etter Finans Norges estimater. De regner med at 80.000 bedrifter vil spare inn i snitt to arbeidstimer per måneder, verdt 500 kroner hver.

Finansdepartementet kan foreløpig ikke si noe om eller når det vil gjøres endringer i ordningen, men stiller seg positive til forslaget. Statssekretær Marianne Groth (H) skriver dette i en epost til DN:

«Finansdepartementet og Skatteetaten har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeid med Finans Norge, og vi ønsker dette initiativet velkommen. Det vil kunne gi forenklinger for næringslivet, men også betydelig nytte i statlig sammenheng. Vi kommer til å svare Finans Norge i løpet av kort tid, og vil invitere til en videre felles vurdering av forslaget, herunder nødvendige praktiske løsninger og kostnader, i tillegg til lovhjemler.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.