Mange av de usikre tviler på om helsa holder slik at de kan stå i jobb om fem år, viser YS' arbeidslivsbarometer for 2015.

– Dette er et bekymringsfult høyt tall, sier YS-leder Jorunn Berland til NTB.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag for oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Over 3.000 arbeidstakere deltar i undersøkelsen.

Forebyggende

– Vi snakker om 400.000 mennesker som er usikre på om de er innenfor arbeidslivet om fem år fra nå. Det er et svært høyt antall, som må tas på alvor, sier Berland til NTB.

Fordi mye handler om helse, mener YS-lederen at forebygging vil bli helt avgjørende for å holde så mange som mulig i jobb:

– En stor del av helsebekymringene er jobbrelatert, så her er det mye som kan og må gjøres på den enkelte arbeidsplass. Og ikke minst viser disse tallene hvor viktig IA-avtalen og det forebyggende arbeidet blir framover, sier Berland.

Kompetanse

Barometeret avdekker at kompetanse gir økt jobbtrygghet:

Mens 86 prosent av de med høy inntekt og høy utdanning er sikre på at de fortsatt er i arbeid om fem år, gjelder dette 73 prosent for de med lav utdanning og lav inntekt.

Totalt er det 12 prosent som mener de sannsynlig eller kanskje vil være uførepensjonister innen fem år. 17 prosent i gruppen med lav inntekt og lav utdanning forventer det samme. 31 prosent svarer at de sannsynligvis, eller kanskje, må redusere arbeidsinnsatsen på grunn av egen helse. I gruppene med lav utdanning og lav inntekt svarer 38 prosent det samme.

– Bedriftene må bli mer bevisst på å utvikle kompetanse. Dette handler om å være bevisst på at du mestrer jobben din, sier Berland.

Frykter for jobben

Norske arbeidstakere er i tillegg blitt mer bekymret for den nære fremtiden, ifølge Arbeidslivsbarometeret.

Hele 38 prosent sier at de er bekymret for om de vil miste jobben sin i løpet av det kommende året. Det er en økning fra 33 prosent i fjor.

Ikke siden i 2009, da undersøkelsen ble gjennomført for første gang, har så mange vært usikre på om de vil beholde jobben gjennom det kommende året.

Usikkerheten er størst i de områdene av landet som så langt er hardest rammet av nedgangen i olje- og gassektoren.

 

Les også: - Vi kan få en større smell enn det regjeringen anslår

 
Venter betydelig større arbeidsledighet  

Sjeføkonom: - Ikke i nærheten av å demme opp for svakheten fra oljebremsen

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.