Året er 2017. Børsuroen i 2015 var en forsmak på hva som var i vente for den kinesiske økonomien fra 2016 av. Myndighetene prøvde desperat å opprettholde den økonomiske aktiviteten, men det endte med en krasjlanding. Dette har gitt alvorlige konsekvenser for hele verden.

Dette er forutsetningene i en ny studie fra Oxford Economics.

Avhengig av Kina

Eksperter hos Oxford Economics har matet økonomiske statistikker og variabler inn i en økonomisk modell for finne ut hva som vil skje hvis den kinesiske økonomien går inn for en hard landing.

Ingen tror Kina er på vei inn i en tradisjonell resesjon, men en økonomisk vekst på under fem prosent vil også ha alvorlige konsekvenser.

Råvareprisene har stupt i år. Hovedårsaken er lavere etterspørsel fra Kina - og høyere produksjon. Jernmalmprisen er over 60 prosent lavere enn den var for 18 måneder siden. Kina står for rundt halvparten av verdens etterspørsel etter blant annet jernmalm, nikkel og kobber.

«Kina har passert USA og EU som den viktigste eksportdestinasjonen for sine asiatiske naboer. Eksempler er eksporten fra Japan, Taiwan, Sør-Korea, Hong Kong, Thailand, India, Filippinene, Indonesia og Malaysia. Mellom 2000 og 2011 falt den amerikanske eksportandelen for disse landene fra 25 til 11 prosent. Den kinesiske andelen økte fra under ti prosent til nesten 25 prosent», skriver Oxford Economics.

Australia eksporterer rundt 23 prosent av den samlede eksporten – kun slått av Hong Kong og Taiwan.

Forverring for Norge

Fremvoksende økonomier og råvareeksporterende land vil bli hardest rammer hvis den kinesiske økonomien går inn for en hard landing.

Hong Kong, Singapore og Sør-Korea vil få redusert den økonomiske veksten med tre prosent, ifølge Oxford Economics.

Svært få land vil være immune mot en krise i den kinesiske økonomien. Finland og USA er blant de landene som vil bli minst berørt.

«Svakere global etterspørsel vil føre til fortsatt fall i råvareprisene, økt deflasjonspress og nye gjeldsbekymringer. Mer enn en tredjedel av fremvoksende markeder vil få en prisvekst på under en proisent. Over en tredjedel av industrilandene vil havne i en deflasjon», mener analyseselskapets økonomer i rapporten.

Av industrilandene i Europa er det Nederland og Norge som vil bli hardest rammet hvis prognosene slår til. Nederland vil få en 2,1 prosent svakere vekst i verdiskapningen. For Norge vil nedgangen være på 1,8 prosent i 2016-2017.

«For Norge, Chile, Forente Arabiske Emirater og Saudi Arabia – alle betydelige råvareeksportører – vil få en betydelig forverring i driftsregnskapet overfor utlandet. For Norge vil dette utgjøre nesten fem prosent av bruttonasjonalprodukt. For Saudi Arabia og Chile er det større», skriver Oxford Economics.

Ikke bare elendighet

Alt er ikke elendighet. Lavere oljepris er positive nyheter for Sør-Korea og Taiwan og andre nettoimportørland av energi.

«En hard landing i Kina vil ha alvorlige konsekvenser på verdensøkonomien. Det vil veie tungt på fremvoksende markeder. Heller ikke industriland vil være immune. Det nøyaktige omfanget av konsekvensene er usikre. Det er mulig å se for seg en krasjlanding, eller en mer moderat scenario. Politiske reaksjoner på en hard landing kan også bli mer omfattende enn hva vi har tatt utgangspunkt for», skriver Oxford Economics.

I det verste scenariet vil en hard landing i Kina redusere den globale veksten med 2,6 prosent mot 2020.

«Det er viktig å plassere denne risikoen i en større sammenheng. Selv om vi har spådd en svakere vekst for Kina i en periode, mener vi at den ytterligere svekkelse vil være begrenset. I våre siste prognoser har vi oppjustert vekstprognosene for Kina for 2015 og 2016. Risikoen til den kinesiske veksten er betydelig – men det kan fortsatt vært mer ild igjen i den kinesiske dragen», skriver Jamie Thompson hos Oxford Economics, som er ansvarlig for rapporten «China-pedia – one hard landing, 46 economies».

Markedene

Det er en positiv utvikling ved nesten alle asiatiske aksjemarkeder på tirsdag formiddag. Unntaket er Shanghai-børsen hvor det er en svak nedgang etter at innkjøpssjefsstatistikkene for november viser fortsatt svak aktivitet ved fabrikkene.

Det er imidlertid en bedring sammenlignet med i oktober. Målingen fra Caixin/Markit China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), endte på 48,6. En PMI-måling lavere enn 50 er en indikasjon på lavere aktivitet.

DN Direkte vil følge markedene fra Asia til Europa de neste timene. Økonomiske statistikker og kommentarer fra sentralbanker og politikere denne uken vil kunne påvirke rentenivået og den økonomiske aktiviteten for 2016.

Vi vil også legge ut noen tabeller fra Oxford Economics-rapporten.

Følg oss på DN Direkte.

Les også:

- Når vi lykkes, vil vi tjene store penger

Varslet styret om «ukultur» dnPlus  (DN+)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: Slik lager du god treningsmat

 
Treningsmat: Green drink
Kokk Jonas Lundgren viser sine beste tips for sunn treningsmat. Her lager han en grønnsaksdrink.
03:16
Publisert: