Hilde Reinertsen skriver i et innlegg i DN 27. april: «Norsk bistand er gjennomanalysert, og likevel opplever man både internt og i offentligheten at vi vet for lite om bistandens resultater. (…) Kanskje har regjeringen møtt seg selv i døren i sin iver etter å skape en mer resultatorientert bistandsforvaltning.