Bankenes bransjeorganisasjon, Finans Norge, er ikke overrasket over at Finanstilsynet ønsker ytterligere innstramming i bankenes mulighet til å gi lån.

- Men det er strenge krav de har lagt frem. Dette betyr at de fratar bankene muligheten til å drive bankhåndverk, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

- Uklokt

Ved å redusere bankenes "kvote" for å kunne gi lån utover kravene fra ti prosent til null, vil ikke bankene kunne drive skjønnsmessig vurdering av lånesøknader.

- I mange eksempeler der man trenger en lettelse, for eksempel ved skilsmisser, dødsfall, sykdom og arbeidsledighet, vil det ikke være mulig for bankene å se bort fra krav. Det er vi sterkt kritiske til. Vi mener dette er uklokt, sier Staavi.

Bankene har tidligere sagt at lånekvoten på ti prosent utenom regelverk, har gått til unge og nyetablerte.

- Nå vil det bli et sosialt skille i boligmarkedet. Dette kommer til å stenge ute de som har trygge sikre jobber, men ingen egenkapital eller rike foreldre, sier Staavi.

Mener forskriftene er strenge

Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge mener forslaget til boliglånsforskrifter er strenge og tar vekk handlingsrommet for bankene til å hjelpe kunder.

Ifølge Storset Nordea har forholdt seg til boliglånsforskriften har vært godt innenfor ti prosent avvik fra forskriften til nå.

- Hvis de fjerner all fleksibilitet i boliglånsforskriften vil det ramme kunder som i  kortere periode trenger økt likviditet, for eksempel ved skilsmisse eller arbeidsledighet. Det kan også ramme konkurransen mellom bankene fordi det gjør det vanskeligere for kunder å flytte lånet, hvis de i dag har fått lån basert på tidligere forskrift, sier Storset.

Storset mener at forskriftene heller ikke tar hensyn til regionale forskjeller i boligmarkedet.

- Det er uheldig for de som bor steder hvor boligprisene ikke har hatt samme vekst som i Oslo, sier Storset.

- Dersom det ikke gis noen mulighet for avvik vil unge som har lite kapital, men god inntekt, bli tvunget til å ta lån uten sikkerhet med høy rente for å kunne satse på bolig. Vi mener dette er strengt og tar vekk handlingsrommet for bankene til å hjelpe kunder. Nordea har forholdt seg til boliglånsforskriften har vært godt innenfor ti prosent avvik fra forskriften til nå, sier Storset.

- Det kan også ramme konkurransen mellom bankene fordi det gjør det vanskeligere for kunder å flytte lånet, hvis de i dag har fått lån basert på tidligere forskrift. Disse forskriftene tar heller ikke hensyn til regionale forskjeller i boligmarkedet, sier Storset.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.