– Boligprisene og husholdningenes gjeld har vokst sterkt det siste året. Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, og om den bør strammes inn, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en kommentar til de nye utlånskravene fra Finanstilsynet.

Finansdepartementet ba i juni Finanstilsynet om å vurdere veksten i boligpriser og norske husholdningers gjeld. Tilsynet fikk i oppdrag å se nærmere på hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen, og om forskriften bør avvikles eller videreføres.

Finanstilsynet har nå levert sitt forslag til Finansdepartementet. Departementet snur seg raskt og sender forslaget ut på høring allerede i morgen. 

– Vi vil nå gå gjennom forslaget, og vi vil sende det på høring i løpet av uken, sier Jensen.
 

Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere å få boliglån

De nye kravene er:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.

 

Derfor stiger boligprisene. Hør DNs podcast «Finansredaksjonen» gå i dybden på boligmarkedet, der det kun er spekulantene som vinner. Når inntreffer boligmarkedets «Minsky moment»?

 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.