- Vi har behov for flere boliger i Oslo, og vi må få flere profesjonelle aktører i markedet interessert i å bygge utleieboliger, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre.

Derfor vil Oslo Høyre likestille avskrivningsreglene for næringsbygg og utleiebolig.

- I dag har profesjonelle aktører i markedet sterkere insentiver til å investere i næringsbygg enn i utleieboliger. Oslo Høyre vil se på hvordan man kan nøytralisere disse insentivene slik at flere blir interessert i å bygge utleieboliger, von Hall.

Dette er foreløpig et innspill fra Oslo Høyre til Høyre sentralt for å vurdere ulike sider av boligmarkedet i forbindelse med utarbeidelsen av Høyres nye program.

- For Høyre er det å eie bolig selv selve grunnstenen i boligmarkedet. Men for flere er det av ulike årsaker mest aktuelt å leie i en kortere eller lengre periode, påpeker von Hall.

Von Hall har ikke noe syn på utjevningen skal skje gjennom at avskrivningsreglene i forbindelse med investeringer i utleiebolig skal bli gunstigere eller om investering i næringseiendom skal bli mindre gunstig.

- Vi går i utgangspunktet inn for at dette likestilles, så får markedet bestemme hva som blir realisert, sier von Hall.

- Avkastningen er dramatisk mye dårligere

I Oslo bor nesten 100.000 husstander i leid bolig, nesten hver tredje Oslo-borger. På landsbasis bor 20 prosent i leid bolig.

- Dette er en av de virkelig store sosiale utfordringene for Norge i 2016. Og det er nesten et totalt fravær av profesjonelle aktører, sier administrerende direktør Esben Svalastog i Selvaag Realkapital, som står bak utleiesatsningen i Selvaag-systemet.

Han peker på at etterspørselen etter utleieboliger øker, samtidig som boligmassen som er til leie preges av slitasje, og det kommer få nye boliger inn i utleiemarkedet.

Svalestog mener årsaken helt enkelt er at dårlige rammevilkår er til hinder for at langsiktige, industrielle aktører engasjerer seg i utleiemarkedet.

- Hvis vi bruker pengene på kontoreiendom eller handelseiendom gir det en langt bedre avkastning enn utleieboliger. Men med mindre du har et Husbanklån med lang løpetid går du dundrende underskudd hvis du investerer i nye boliger for utleie. Avkastningen er dramatisk mye dårligere enn for annen eiendom, sier Svalastog.

Årsaken er at det er spesielt høy slitasje på utleieboliger, som noe som medfører høye vedlikeholdsutgifter, ifølge Svalastog.

- Dere ønsker ikke bare bedre betingelser for å tjene mer penger på boligutleie, da?

- Det begynte ikke der. Vi har alltid vært opptatt av å levere boliger til alle grupper i samfunnet, men hvis rammevilkårene for boligutleie bedres, er det åpenbart at dette kan og bør utvikles til et viktig ben å stå på for Selvaag-systemet, ikke fordi det gir risikospredning, men fordi det er et sted vi bør være, sier Svalastog.

Idag åpner ikke skatteloven for saldoavskrivninger for bygninger som benyttes til utleieboliger, mens det er vanlig avskrivningsregler for næringsbygg - dermed blir investeringer i næringsbygg mer attraktivt.

- En ønsket effekt ved avskrivninger er at flere profesjonelle aktører vil kunne satse på markedet for utleieboliger, altså som et viktig bidrag til profesjonalisering av markedet, sier Svalastog.

Avviser forslaget

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet peker på at regjeringen høsten 2015 la frem en skattemelding hvor prinsippet er at skattemessige avskrivninger bør følge det økonomiske verdifallet.

- Vi har ikke grunnlag for å si at det er et generelt verdifall på boliger i næringsvirksomhet ved normalt vedlikehold. Regjeringen har derfor ikke foreslått at boligbygg skal kunne avskrives skattemessig. Det gis forøvrig skattemessig fradrag for løpende vedlikehold, sier Næsje.

Han mener endringer i avskrivningssystemet generelt er lite egnet til å ivareta politiske mål.

- Ønsker om styring mot spesielle typer utbygginger bør heller ivaretas gjennom andre tiltak, som kommunens reguleringsplaner, sier Næsje.

Les også:
Bygger flere nye boliger
Ringes vil bygge ni leiligheter på «Oslofjordens beste strandeiendom»
Boligdirektør: Disse boligkjøperne bør få mer i lån

DNtv: Familiens drømmebil

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.