Norske boligpriser fortsetter å klatre oppover til tross for at regjeringen nå har innført strengere krav til lånetakerne.

DN skrev nylig at prisene for bruktboliger flere steder nå er blitt den samme som prisen for nye boliger.

Eksperter er enige om at boligbyggingen må trappes opp for å stagge det galloperende boligmarkedet. Men da må også byggereglene endres, mener Høyres boligpolitiske talsperson Mudassar Kapur.

- Jeg vil mye hardere til verks. Det må gjennomføres en «extreme makeover» av dagens byggeregler, sier han til DN.

- Kostbart

Kapur hevder de såkalte «Tek10»-reglene, som består av mer enn 140 bestemmelser og er omfattet av flere tusen krav, gjør det vanskelig og kostbart for boligprodusentene å bygge nye boliger.

Her er det flere muligheter for kraftige kutt, mener han.

Kapur nevner særlig tre av områdene han nå vil ta i nærmere øyesyn:

  • Kravet til støy i uteområder
  • Kravene til universell utforming og tilgjengelighet
  • Skillet mellom «kjekt å ha» og «må ha»

I tillegg er planen å gjøre regelverket i seg selv «mer konsise og forståelige», forklarer Kapur.

- I dag må man ha både veiledere og anbefalinger for å tolke reglene. Papirbruken en utbygger må ha foran seg må bli langt slankere, utdyper han.

Vil ha større skjønn

Alle punktene over er konkrete innspill som høyrepolitikeren har fått fra boligbyggere og andre ekspertgrupper.

Han har inntrykk av at mange sliter med å forstå regelverket, og vil gjøre det enklere å kunne utvise skjønn i byggeprosessen.

- I tettbygde strøk og bykjerner blir kravet til støy i uteområder særlig problematisk å gjennomføre. Her er det naturlig med mer støy enn utenfor byen. Dette kan medføre ekstra kostnader i forbindelse med støyvegger - og i verste fall kan innsigelser forbundet med dette stoppe eller forsinke hele utbyggingen, sier Kapur.

Han ønsker seg også et større skille mellom hva som må være i et bygg i forhold til hva som bare er kjekt å ha.

- For eksempel lydisolasjon mellom felles korridor eller svalgang og stue i boligblokker. Det betyr ofte entredør, liten gang og enda en dør. Hva gjør folk med den innerste døren? De skrur den rett av og legger den i boden, forklarer han.

Liten innvirkning

Seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef Byggforsk mener derimot det vil ha liten innvirkning på boligprisene å redusere kravene til teknisk kvalitet.

Anders Kirkhus Sintef byggforskning. Foto  Mikaela Berg
Anders Kirkhus Sintef byggforskning. Foto Mikaela Berg
Han tror boligprisene, særlig i pressområdene, hovedsakelig styres av markedsmekanismer.

- Bruktboligprisene er jo nesten like høye som nyboligprisene, selv om brukte boliger ofte har langt dårligere teknisk kvalitet enn nye boliger. Skal man gjøre noe med boligprisene, må man regulere boligmarkedet, sier Kirkhus til DN.

Fordi Bustadoppføringslova sier at kjøper har krav på det han med rimelighet kan forvente, vil kjøpers forventninger ofte være høyere enn minstekravene i TEK, mener seniorrådgiveren.

- Da har det liten virkning å redusere kravnivået i TEK.

Forslag på bordet

Kirkus minner om at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har fremmet forslag om å fjerne de såkalte sunnhetslovene, som stiller kvalitetskrav til boliger for å hindre fuktige og mørke boforhold.

Dette til tross for at Folkehelseinstituttet mener sunnhetslovene er det viktigste som har skjedd norsk folkehelse, ifølge Kirkhus.

- Sanner har allerede fremmet forslag om å reversere dette, ved å tillate å ta i bruk og leie ut kjellere som ikke er bygd som oppholdsrom og samtidig i praksis fjerne krav til dagslys og ventilasjon, forklarer seniorrådgiveren.

Les også: Du kan fortsatt gjøre et boligkupp i sommer

Tsipras snakket til den greske befolkningen

- Vi snuser på en boligboble

Dette frykter de mest for oljemarkedet nå

 

Se også:

Slik lokker de unge til å spare:

Slik lokker de unge til å spare
- Skal du kjøpe bolig i Oslo, bør du starte sparingen nå, er rådet Nordea gir til 18-åringer.
01:47
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.