- I år er vil svak inntektsvekst bidra til svak utvikling i boligprisene, men så får vi et omslag i konjunkturene med høyere innteksvekst, samtidig som rentene er på sitt laveste. Da får vi ny og relativ sterk boligprisvekst, sa forsker Torbjørn Eika i SSB da byrået la frem sine ferske prognoser for norsk økonomi torsdag.

Svakere vekst i 2016

Byrået tror på litt lavere boligprisvekst i 2016 enn de trodde for tre måneder siden, men de tre neste årene vil  enda lavere boliglånsrenter by på sterkere vekst.

" Vi regner med at svake konjunkturutsikter med økende arbeidsledighet og svak reallønnsutvikling samt strammere kredittpraksis i bankene i år, vil bety mer enn rentenedgangen for boligprisene framover. Antydningen til prisfall i februar kan dermed komme til å fortsette inneværende år, men som årsgjennomsnitt vil boligprisene likevel øke noe fra 2015 til 2016. " , ifølge SSBs ferske rapport.

Kraftig vekst i boligprisene fra 2017

Men så tar veksten seg kraftig opp igjen.

" Høyere inntektsvekst, enda lavere renter og omslag til litt lavere arbeidsledighet bidrar til at boligprisene igjen kan komme til å øke klart i 2017 og de to neste årene. Boliginvesteringene er alt på et historisk høyt nivå. Den høye prisveksten vi har hatt, som reflekterer høy etterspørsel, bidrar til at investeringene fortsetter å vokse klart i 2016. Boligbyggingen ventes deretter å holde seg høy, men veksten dempes.", ifølge SSB

Venter to rentekutt

Forsker Torbjørn Eika i SSB sier SSB tror på to rentekutt i år.

- Ett kommer om svært kort tid, og det andre kommer litt senere. Hvorfor kutt - jo fordi det er opplagt svakere vekst og svakere vekstutsikter for norsk økonomi, sier Eika.

Eika sier at konsekvensene for husholdningene er at det blir lavere boliglånsrente.

- Mot slutten av året ifjor var det gjennomsnittlig lånerente på 2,5 prosent. Mot slutten av dette året, vil gjennomsnittet ligge på 2,2 prosent, sa han på pressekonferansen i SSB torsdag formiddag.

Mer boligbygging

Boligbyggingen følger boligprisene med et tidsetterslep, ifølge SSB.

- Den høye veksten i boliginvesteringene ifjor, har sammenheng med den boligprisveksten som vi har hatt en periode. Det er rekordhøye boliginvesteringer, men det vil dempes noe fremover, sier Eika.

 

Les mer fra rapporten her:SSB venter svakere vekst

 

Slik ser SSBs boligprisprognoser ut nå:

Slik så SSBs prognoser ut 3. desember 2015:

 

 

 

Stor oversikt:
Sjekk boligprisene der du bor

 

 

Les også:

"Boligfast" i Stavanger

Færre hjelper barna til bolig 

- Boligtallene er nok en grunn til rentekutt

Boligmarkedet: Svakeste februarpriser på ti år

 

Se DNtv: Her er én av veldig få elbilnyheter

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.