I sommer strammet regjeringen inn bankenes mulighet til å gjøre individuelle vurderinger av kunder som ønsker lån.

En midlertidig forskrift som bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, tillater at bankene kan avvike fra forskriftsreglene for ti prosent av utlånsporteføljen for nye utlån.

For denne andelen kan bankene blant annet tillate at lånet overstiger 85 prosent av boligens verdi.

Men hvem består denne lille og nøye utvalgte gruppen av?

Det hjelper å være ung og ha gode fremtidsutsikter, tilleggssikkerhet og bo i områder som ikke preges av arbeidsledighet og oljekrise, ifølge bankene DN har vært i kontakt med.

Fagsjef for kommunikasjon og samfunn Rolf Mæhle i Finans Norge har sett et mønster:

- Mitt inntrykk er at kunder som får lån uten tilstrekkelig egenkapital har god nok betjeningsevne til å tåle en renteøkning på minst fem prosentpoeng og faste og trygge jobber - gjerne med gode utsikter til lønnsvekst, sier han.

Prioriterer unge

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB bekrefter at de nye forskriftene har ført til innstramming blant lånekundene.

- Det påvirker selvfølgelig hvem som kan få et slikt unntak og hvor ofte vi kan gjøre det, forklarer han.

Banken forsøker å benytte handlingsrommet de har til å prioritere unge som skal inn i boligmarkedet, ifølge Westeveld.

DNB legger fremdeles vekt på de «vanlige» tingene som betalingsevne, fremtidige utsikter, inntekt, sikkerhet og eventuell tilleggssikkerhet.

- Det er fortsatt en helt vanlig kredittvurdering.

- I utgangspunktet er det «nye» at alle må evne å betale avdrag ved belåning over 70 prosent, samt at omfanget av unntak fra regelen om 85 prosent er redusert, forklarer Westeveld.

Senior kommunikasjonsrådgiver Synne Ekrem i Nordea.
Senior kommunikasjonsrådgiver Synne Ekrem i Nordea. (Foto: Fartein Rudjord)

Ser gjennom fingrene

Også i Nordea prioriteres de yngste lånekundene når fullfinansiering skal deles ut. Senior kommunikasjonsgiver Synne Ekrem i Nordea vedgår at banken ser litt mer gjennom fingrene for disse.

- Likhetstrekket er at de er unge som står overfor en bedre økonomisk situasjon på sikt, sier hun.

Noen ganger må de ha kausjonist, andre ganger er totalsituasjonen i seg selv god nok, opplyser hun.

- Det er vanskelig å si noe mer konkret. I bunn og grunn er det betjeningsevne og sikkerhet som legges til grunn, ifølge Ekrem.

Den siste utlånsundersøkelsen fra Finanstilsynet viser at andelen lån over 85 prosent, inklusive tilleggssikkerhet, var 14 prosent for unge lånetakere, mens eldre låntakere har en langt lavere andel. Totalt er andelen lån over 85 prosent nå ni prosent.

Reell drømmebolig

Kommunikasjonsrådgiver Silje Arntsberg i Danske Bank forklarer at spesielt tre ting er viktige når banken skal plukke ut hvem får lån utover 85 prosent av boligverdien.

- Vi vektlegger er at kunden har god likviditet, at du kan dokumentere at betjeningsevnen er meget god, og hvor den samlede gjeldsgrad vurderes som overkommelig innen kort sikt, forklarer hun.

Klarer du i tillegg å vise evne og vilje til å spare - og dermed har egenkapital å vise til, kan det øke muligheten din.

- Det kan ha betydning for den endelig vurdering om avviket er marginalt, understreker Arntsberg.

Westerveld i DNB understreker i tillegg at du heller ikke bør kjøpe over evne.

- Du må tilpasse boligdrømmen til virkeligheten, sier kommunikasjonsdirektøren.

Geografiske forskjeller

Hvor du bor, kan også være utslagsgivende for DNB.

- Vurderingene kan variere fra bank til bank i forhold til hvilke geografiske områder de er opptatte av og hvor man kanskje ser mer risiko. Det er mange ting som spiller inn på hvor man ønsker å prioritere handlingsrommet man har, sier Westerveld.

- Så om man bor i Stavanger er det ikke sikkert muligheten er like god, sammenlignet med om man skal kjøpe bolig i Oslo nå?

- For eksempel, istemmer kommunikasjonsrådgiveren.

Lag en plan

Det viktigste du gjør når du søker om boliglån, er å ha en god plan for nedbetaling, ifølge Westerveld i DNB. Da kan du vise til en historikk som gir banken trygghet om at du har evne til å styre din egen økonomi.

Oppsparte midler og fremtidsutsikter er også faktorer som banken vurderer. Men det betyr ikke at løpet er kjørt om du verken har tilleggssikkerhet eller kausjonister.

- Det blir feil å si ettersom det fortsatt er adgang til å gjøre individuelle vurderinger. Her forsøker vi altså å prioritere de unge, forklarer Westerveld.

Fagsjef for kommunikasjon og samfunn Rolf Mæhle i Finans Norge.
Fagsjef for kommunikasjon og samfunn Rolf Mæhle i Finans Norge. (Foto: Thomas Haugersveen)

Må tåle renteøkning

Fagsjef for kommunikasjon og samfunn Rolf Mæhle i Finans Norge understreker at det viktigste for boliglånskunder er evnen til å betjene lånet.

- I de fleste banker vil det være slik at uten tilstrekkelig egenkapital og tilgang på tilleggssikkerhet, kan særlig god betjeningsevne kompensere dette, forklarer han.

For å sikre at betjeningsevnen er solid, må kunden være i stand til å betale en lånerente som er fem prosentpoeng høyere enn dagens boliglånsrente. Er boliglånsrenten på 2,3 prosent, må altså kundens økonomi tåle en lånerente på 7,3 prosent uten å gå med underskudd, eksemplifiserer Mæhle.

- Dersom betjeningsevnen er så god at det selv med ordinær avdragsbetaling ikke oppstår underskudd ved renteøkning på fem prosentpoeng, er sannsynligheten stor for at det blir et ja på lånesøknaden. I så fall spiser ikke kunden av bankens kvote for avvik fra boliglånsforskriften, sier han til DN.

Ikke umulig

Mæhle tror bankenes sterke satsing på unge kunder gjør dem mer tilbøyelige til å akseptere en høyere andel med lån over 85 prosent for denne kundegruppen enn for andre.

Når mange banker i tillegg tilbyr lavere lånerenter for de yngste boliglånskundene, er det på ingen måte håpløst for unge å få et boliglån selv om egenkapitalen er lavere enn 15 prosent, mener han.

- Det er stort sett unge mennesker som er avhengig av at bankene gjør unntak fra kravet om minst 15 prosent egenkapital. Noen banker sier imidlertid konsekvent nei dersom egenkapital og eventuell tilleggssikkerhet er lavere enn 15 prosent, legger Mæhøe til.

 

Les også: Tilbudt billån på 18-årsdagen

Statoil ut av Alaska

Dette flyet kan skjule hvordan det egentlig står til i norsk økonomi

 

Se også:

Nærmer vi oss en ny krig mot terror?

Nærmer vi oss en ny krig mot terror?
DNs Kjetil Wiedswang og VGs Frithjof Jacobsen kommenterer situasjonen etter Parisangrepet.
09:52
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.