Norges Bank støtter i et høringssvar Finanstilsynets forslag om strengere kriterer for boliglån. Samtidig leverer sentralbanken en analyse som viser at kriteriene som allerede er innført ikke har hatt særlig effekt.

Den litt kronglete konklusjonen på analysen Norges Bank har lagt ved sitt høringssvar lyder sånn:

"Analyser av sannsynligheten for at yngre personer kjøper sin første bolig, tyder på at innføringen og innstrammingen av retningslinjene ikke har hatt vesentlige effekter på denne gruppens mulighet til å kjøpe egen bolig."

"Lange flate linjer"

Den visuelle fremstillingen gir kanskje et like godt svar på hva som har skjedd siden boligkjøperne første gang ble møtt med strengere lånekriterier i 2011. Det var i 2011 kravet om 15 prosent egenkapital kom, i tillegg til rentetesting på fem prosent og strengere krav til avdragsfrihet.

Kurvene viser at det er kun små variasjoner i andelen unge boligkjøpere mellom 18-34 år som kjøpte sin første bolig før og etter lånekriteriene ble innført i 2011.

- Andelen personer som kjøper sin første bolig, falt fra 2007 til 2009, men har deretter holdt seg forholdsvis stabil. Analysene tyder på at sannsynligheten for at unge kjøper sin første bolig, ikke er signifikant lavere etter endringene i retningslinjer i 2011. Det gjelder både når man ser på gruppen unge førstegangskjøpere under ett,  når man varierer på inntekt, alder, formue, bosted og foreldrenes boligformue, skriver Olsen i Norges Bank høringssvar.

Ga hele kvoten til de unge

Analysen fra Norges Bank kan kanskje helle kaldt vann i blodet på økonomene og eiendomsekspertene som etter at Finanstilsynet kom med sitt innstrammingsforslag i september, mente forslagene ville gjøre det vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet og ville føre til at flere ble tvunget til å leie istedenfor å eie.

- Flere må ty til forbrukslån

En viktig årsak til at det ikke har vært store utslag i antallet unge som har kjøpt bolig, er at bankene har brukt kvoten hvor de har lov til å gi lån utenfor kriteriene nesten utelukkende på førstegangskjøperne.

Hvert kvartal har bankene hatt muligheten til å avvike fra kriteriene i ti prosent av lånene de gir. Finanstilsynet har foreslått å sette denne satsen til null. Det er ikke Norges Bank enig i.

"Norges Bank mener bankene bør ha rom for skjønn i praktiseringen av forskriften. (..)Å sette fartsgrensen til null vil kunne ha utilsiktede virkninger på effektivitet og fordeling. Norges Bank mener likevel at fartsgrensen kan reduseres til nedre del av intervallet 5-10 prosent av samlet utlånsvolum,", skriver sentralbanken i sin uttalelse.

Vurderer svarene

Mandag var siste frist for høringsrunden etter Finanstilsynets forslag til strengere utlånskriterier som kom i september. Ifølge statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet vil departementet komme med sitt svar i god tid før den nåværende forskriften fra Finanstilsynet utløper ved nyttår.

- Finansdepartementet vurderer nå forslaget fra Finanstilsynet i lys av høringsmerknadene. Merknadene viser at det er behov for å følge utviklingen i bolig- og boliglånsmarkedet nøye, sier Vamraak.

 

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

Se DNtv:

Kjos: Fantastisk potensiale i langdistanse
Norwegian presenterte sitt beste resultat noensinne under resultatfremleggelsen for tredjekvartal 2016 torsdag. Norwegian-sjef Bjørn Kjos sier det er et fantastisk potensiale for videre vekst på langdistanse.
02:15
Publisert:

Bli med på kjøretur med den selvkjørende Teslaen (Video: Tesla)
Alle Tesla som produseres nå har fullstendig selvkjørende hardware
03:46
Publisert:
 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.