Flere storbanker har nå kuttet renten på fastrentelån, og tilbyr boliglån med tre års bindingstid til en rente på 1,95 prosent.

Beste flytende rente ligger rundt 2,0 prosent.

- Markedene priser inn at norske pengemarkedsrenter skal falle med et halvt prosentpoeng frem til jul, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen.

Den norske pengemarkedsrenten var fredag på 1,01 prosent.

Andreassen poengterer at et slikt fall er forventet, men ikke «bankers».

- Da fremtiden tross alt er usikker, vil de som tviler på at rentekuttene faktisk kommer, sikre seg noe av det indiskonterte rentefall ved å binde renten i dag, sier Andreassen.

Andreassen tror rentene skal mer ned enn markedet priser inn og vil derfor ikke anbefale folk å binde renten i dag.

- En billig forsikring mot problemer

Kredittanalysesjef På Ringholm i Swedbank mener private lånekunders primære motivasjon for å binde renten er, eller burde være, sikkerhet - ikke spekulasjon.

- Derfor: Bind langt. Søk langsiktig sikkerhet. Jeg har aldri vært begeistret for å binde renten i for eksempel to-tre år, med mindre du har da helt spesielle hensyn som taler for det. Har du et kort perspektiv, gå for flytende rente. Er du derimot i en situasjon der du og din familie ikke tåler større renteøkninger over de neste ti årene, altså en lengre periode, bind renten og sikre dere. Det er en billig forsikring mot problemer dere ikke ønsker å havne opp i, sier Ringholm.

- Ekspertene tar ofte feil

Fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge påpeker at det ikke uvanlig at langsiktige renter er lavere enn de kortsiktige, og at bankenes fastrenter dermed er lavere enn de flytende – som i dag.

- De langsiktige rentene sier noe om markedets forventning til hva de korte rentene vil være frem i tid – sånn sett skal det i teorien ikke spille noen rolle om man lar boligrenten flyte eller være fast. Men bankene kan operere med ulike marginer på de to lånetypene, og renteutviklingen kan vise seg å bli annerledes enn det markedet forventet, forklarer Mæhle.

Ifølge Mæhle er tendensen at andelen som binder renten øker når fastrentene er lavere enn de flytende, noe som har vist seg å ikke nødvendigvis være lønnsomt.

I perioden 2002-2004 var den lange renten lavere enn den flytende. Uvanlig mange valgte da å binde lånerenten, og fikk ikke med seg den kraftige rentenedgangen de påfølgende årene. 

- Et godt argument for rentebinding

- Undersøkelser har vist at ekspertene ofte tar feil når de gir råd om rentebinding eller ei. Derfor bør ikke lønnsomhet være det som styrer valget mellom fast og flytende lånerente, i hvert fall ikke for låntakere flest, sier Mæhle.

I likhet med Ringholm mener Mæhle at likviditetssikring bør være utgangspunktet for valget mellom fast eller flytende rente for låntakere flest.

- Høy belåning i forhold til inntekt er et godt argument for rentebinding på hele eller deler av lånet. En kombinasjon av fast og flytende er jo fornuftig fordi det både gir en viss sikkerhet via rentebindingen og en ditto fleksibilitet via den flytende renten i forhold til å fravike nedbetalingsplanen, sier Mæhle.

Han mener også at eldre med en stabil pensjonsinntekt, og ønske om å bruke litt av boligformuen gjennom låneopptak, kan vurdere rentebinding.

- Et mer usikkert arbeidsmarked og utsikter til lav inntektsvekst gjør at rentebinding blir mer aktuelt. Dessuten er det åpenbart slik at bankene nå konkurrerer knallhardt om fastrentelån, noe som normalt trekker marginene ned til gunst for lånekundene, sier Mæhle.

Les også:

- Boligtallene er nok en grunn til rentekutt  

Har bundet boligrenten til Rasmus (1) er 21 år 

Les også:  Asia i dag: - Kina har troverdighetsproblem
Spår lavere smertegrense for oljeprodusenter  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: - Man begynner å få en viss tiltro til at vi har sett bunnen i oljemarkedet for denne gang
- Man begynner å få en viss tiltro til at vi har sett bunnen i oljemarkedet for denne gang
DNs kommentator Bård Bjerkholt om oljeprisen og norsk økonomi
02:15
Publisert: