Boligprisstatistikken for juli ble lagt frem i dag, og viser fall i alle norske byer - med unntak av Oslo. I hovedstaden kryper prisene fortsatt opp med 0,2 prosent, og ligger nå 11,7 prosent over prisnivået på samme tid i fjor.

- Boligprisene i Oslo må snart dempes - for 11,7 prosent økning er ikke normalt, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret til DN i dag.

Øye har ingen fullgod forklaring på den sterke veksten, men mener de er kunstig drevet opp. I tillegg bygges det «katastrofalt lite i Oslo», ifølge Øye.

Han tror prisveksten vil avta utover høsten av en logisk årsak:

- Folk har snart ikke råd til å betale mer for å kjøpe bolig i Oslo.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) lar seg imidlertid ikke bekymre.

- Jeg synes ikke man skal være bekymret over at prisene stiger. Det som har vært bekymringsfullt, er at boligprisene har steget kraftig i år, men nå ser vi at veksten avtar, sier byrådslederen.

«Jeg har kontroll»

- Et attraktivt boligmarked med en positiv utvikling, mener jeg ikke er negativt, med mindre verdiutviklingen er for kraftig. Det har den vært, men nå ser vi at den demper seg noe, sier han.

Han mener det er positivt at boligprisene i Oslo ikke faller som i resten av landet, og sier det er viktig for husholdningene i Oslo. At Oslo, som hovedstad og landets største by, har høyere priser enn i øvrige byer, er ikke overranskende, mener Røsland.

- Forskjellene i Norge er nok ganske liten sammenlignet med mange andre land, sier han.

Røsland peker på at det er flere andre parametre som er med på å forklare prisutviklingen, som rentenivå og lønnsvekst.

- Vi har lagt bak oss et tiår med kraftig reallønnsvekst. Det har betydning for hvor mye folk er villige til å betale for en bolig, sier han.

- Så budskapet til velgere som vurdere å skifte deg ut til høsten er at du har kontroll?

- Jeg har kontroll på det jeg har kontroll over, svarer Røsland.

- Lønnsvekst og rentenivå får jeg ikke gjort mye med, men vi har ganske god kontroll på de virkemidlene en kommune bør ha, som er klargjøring av tomter, regulering, bygging av infratruktur. Vi har nå den laveste saksbehandlingstiden blant de fire største byene i landet.

Han viser også til at fersk statistikk over igangsatt bygging av boliger viser en økning på 35 prosent. I tillegg har Oslo regulert for 20 000 boliger som ikke er bygget, og har flere boligprosjekter på vei.

«Ingen ambisjoner»

Byrådslederutfordrer Raymond Johansen (Ap) er langt fra enig i at Røsland har kontroll.

- Da har han hvert fall ingen ambisjoner på vegne av byen. Oslo er Europas raskest voksende hovedstad, og det krever et helt annet fokus og en annen gjennomføringskraft, sier Johansen, og legger til at det er nettopp dét osloborgerne får dersom han blir byrådsleder etter høstens valg.

- De får en helt annen prosjektorganisering av boligbyggingen, de får tøffe valg om reell fortetting, hele veksten skal også tas med i kollektivsatningen og det blir et helt annet tempo på sykkelveutbygging. De får en helt annen handlekraft, sier han.

Johansen mener det «ikke er tvil om at boligmangelen er en viktig årsak til prisnivået».

- Det kan hende at det 20.000 ledige tomter klare, det skal vi gå gjennom. Boligbyggerne mener det bør være 100.000 klare tomter. Det må klargjøres tomter i et helt annen omfang enn i dag.

«For lite for sent»

Johansen, som gikk av som partisekretær for å utfordre Høyre om makta i Oslo etter atten år ned borgerlig styre, reagerer på Røslands manglende bekymring for at Oslo er den eneste byen med fortsatt vekst i boligprisene - liggende på et nivå betraktelig høyere enn på samme tid i fjor, og slår følge med Øie i Prognosesenteret.

- Jeg deler Øies bekymring fullt ut.

- Kommunens virkemiddel er å ferdigregulere tomter. Min påstand er at det er for lite for sent. Det er for lite regulert rundt kollektivknutepunktene, og det er ikke tatt tøffe nok valg om fortetting. Videreutvikling av Ensjøbyen vil kreve tøffe valg, det samme vil fortetting på vestsiden av byen.

- Det kan ikke være slik at Oslo skal være en by bare for dem med fetest lommebøker. Det skal være en differensiert by - det gjør den mer spennende, og det gir en bedre respons på næringslivets behov for ulik kompetanse, sier Johansen.

Les også: - Boligprisene i Oslo må snart dempes - for 11,7 prosent økning er ikke normalt

- Næringslivet er gjennomsyret av troen på at livet er over når man fyller 45

Se DNtv: Dette er boligmarkedets minste leilighet

Dette er boligmarkedets minste leilighet
00:00
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.