Fredag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for mai og signalene fra noen av de største eiendomsmeglerkjeden tyder på fortsatt prisoppgang.

– Jeg tror vi får en prisvekst på over én prosent i Oslo i mai, selv etter den sterke prisveksten i april. Årsaken er det store avviket mellom tilbud og etterspørsel, vi ser at alt rives vekk. Landet under ett får trolig også en liten stigning, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

I april steg prisene 2,0 prosent i Oslo og 1,4 prosent landet sett under ett.

Meier mener det nå har blitt lagt ut så mange boliger i mai at det går mot junirekord i antall omsetninger.

– I begynnelsen av mai var det helt tørke i Oslo-området, men heldigvis ser det ut til at det legges ut betydelig flere boliger for salg i juni. Da blir prispresset litt mindre, men det vil ikke være i nærheten av å være nok til å rette opp misforholdet mellom tilbud og etterspørsel, sier Meier.

I Stavanger mener Meier at prisene nå har justert seg tilbake til et normalnivå og ligger der de skal sammenliknet med nivået i de andre storbyene.

Hun blir sikrere og sikrere på at boligprisene vil stige over ti prosent i Oslo i 2016.

– Og det er stor fare at boligprisveksten blir minst like høy i 2017. For da vil vi jo ha et enda større etterslep i boligbyggingen, sier Meier, som verken tror høyere renter eller arbeidsledighet vil endre bildet.

- Det eneste jeg klarer å se som kan endre dette, er en kraftig endring i bankenes utlånspolicy. Det ville i så fall vært veldig uheldig for boligmarkedet er i balanse i resten av landet. Jeg hadde ikke vært så redd for Oslo nå hvis det hadde vært tatt noen grep, men jeg er redd det vil vedvare fordi vi ikke har forberedt oss på dette, sier hun.

Bruktboligprisene i mai tidligere år

Nominelle priser. Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no

Tror på samme prognose

Også hos DNB er prognosene på linje med Privatmeglerens.

– Oslo er helt ekstremt i den forstand at det er altfor lite boliger ute og veldig mange kjøpere. Det er det samme bildet som har vært på ettervinteren og utover våren, og nå ser vi at det forsterker seg, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom som ikke ser at det kommer så veldig mange flere boliger i markedet i pressområdet i Oslo og omegn utover i juni.

– Vi selger 25 prosent av boligene i Oslo og Akershus og vi ser ingen tegn til at det bildet som vi har sett de siste to-tre månedene, skal endre seg. Vi kan ikke se at det kommer noen vårløsning nå heller, sier Halvorsen.

Skjevhet vedvarer

I Oslo lå snittet for omsetning av boliger på 15 dager i mai hos DNB, samme som for april, og varelageret er minkende, hvilket betyr at boligene forsvinner ut igjen før nye har kommet inn. (Saken fortsetter under).

 

DNBs forventningsbarometre viser at det er flere som skal kjøpe enn selge bolig i Oslo-området de nærmeste par årene.

– Det betyr at den skjevheten i Oslo-markedet vil fortsette hvis ikke myndigheter og politikere går raskt inn og gjør noe som gjør at boligbyggingen kan skyte fart, sier Halvorsen og viser til at det i så fall vil få effekt i boligmarkedet tidligst i 2018/2019.

Men for landet som helhet venter han at det vil det bli solgt flere boliger i juni enn i mai, ettersom det nå kommer flere eneboliger ut i markedet.

– Resten av landet er mye mer på det jevne, det gjelder både Kristiansand, Tromsø, Trondheim og Bergen. Der har vi et mye sunnere boligmarked, der er det omtrent like mange kjøpere og selger som gjør at prisene stiger mindre, i den grad de stiger i det hele tatt, sier Halvorsen.

Også i Stavanger er det lysning ifølge Halvorsen, flere boliger blir solgt enn det som kommer inn i markedet, men markedet er fortsatt utfordrende. Hos DNB tok det i snitt 87 dager å selge en bolig i Stavanger i mai, mot 81 dager i april, og prisene falt noe tilbake.

Kan juble litt

Både hos Krogsveen og den frittstående eiendomsmeglingskjeden Eie er det tegn på at tilbuds- og etterspørselssiden vil være mer i balanse i juni enn de foregående måneder.

– Dette er en årviss effekt, de tingene som skjer rundt helgene i mai og slutten av mai. Da har det blitt tilført mange objekter, og det blir færre på visning som følge av at kjøperne har mer å velge i og da vil balansen bedres, sier administrerende direktør Leif J. Laugen i Krogsveen. Han viser til flere objekter kan føre til at enda flere kommer på tilbudssiden ettersom åtte av ti boligkjøpere har noe de skal selge.

– I et så hett marked, kjøper de fleste før de selger. Flere har fått kjøpt og da kommer de på salgssiden også, så det er en propp som løsner, tror Laugen.

Hos Eie har nå større utbud medført at det er færre budgivere per objekt, fra i overkant av tre per objekt i april med et snitt på 2,55 i mai.

– Det er betyr at boligkjøperen kan juble litt nå, for nå kommer det flere boliger i markedet, sier administrerende direktør Hedda Karoline Ulvness i Eie Eiendomsmegling.

 

LES OGSÅ OM:

Mot slutten av en æra: Kapitalisme 4.0 dnPlus

Boligdom: Dom sår tvil om meglervurderinger dnPlus

Dropper eiendomsmegler: Selger millionboligen på Facebook dnPlus

Fersk episode av DNs podkast:

Episode 11: Dette må du vite om "brexit", milliarder i sluttpakke til oljeselskapene - og en milliardær og et gribbefond som har planen klar for kriserammede offshorerederier.

- Anbefalt av DNtv:

Opec møtes torsdag for å vurdere oljemarkedet
DNs kommentator Bård Bjerkholt forklarer hvorfor det vil være stor interesse rundt møtet.
04:07
Publisert:

 
Norsk kvinne er den internasjonale hjelpearbeideren som har vært lengst i Syria
WHO-topp Elizabeth Hoff sover alltid dårlig etter å ha møtt de syriske barna på brannskadeavdelingen i Damaskus. NB: Sterke bilder.
01:30
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.