- Boligprisene i Norge har fremdeles en sterk utvikling, vi legger bak oss en måned der prisene har utviklet seg sterkere enn normalt. Det skyldes primært at det er få boliger til salgs, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene steg 1,1 prosent i februar sammenliknet med januar, viser bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,5 prosent (se forklaring i faktaboks).

Dermed har de sesongjusterte boligprisene steget 14 måneder på rad, ifølge eiendomsmeglerbransjens statistikk.

Etter prisfallet i 2013 startet den sesongkorrigerte prisoppgangen i desember i 2013.

«Boligprisveksten må sees i sammenheng med lav rente og fortsatt forholdsvis lav arbeidsledighet.», skriver Handelsbanken Markets i dagens morgenrapport.

Nordea Markets  karakteriserer i dagens morgenrapport en sesongkorrigert prisvekst på 0,5 prosent som «brukbart i tråd med Norges Bank syn».

«Sentralbanken er mer opptatt av å forhindre en hard landing for norsk økonomi nå som oljeaktiviteten går ned. Så med fare for å gjenta oss selv til det kjedsommelige: den utviklingen vi nå ser i boligpriser og gjeld ikke er et argument mot rentekutt nå i mars.», skriver Handelsbanken i sin rapport.
 

Sesongkorrigerte boligpriser i parentes. Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med  januar-statistikken. Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no

Kraftig februarstigning i hovedstaden

Prisene er nå 8,7 prosent høyere enn de var i februar 2014. Dermed øker også 12 månedersveksten. I januar var den på 8,5 prosent.

Dreyer sier likevel at han ser en tendens til at 12 månedersveksten flater ut.

- Vi forventer at veksten utover våren og sommeren begynner å avta, og vi får et mer balansert marked med mer moderat prisutvikling, sier Dreyer.

 I siste pengepolitiske rapport anslo Norges Bank den gjennomsnittlige boligprisveksten i første kvartal til 8,0 prosent.

Boligmarkedet har det siste året hatt store regionale forskjeller.

Prisvekst i de store byene i februar:
Oslo:            +1,7%
Tromsø:      +1,4%
Bergen:       +1,4%
Kristiansand: +1,1%
Trondheim:  +1,1%
Stavanger:    +0,4%

Dermed har Tromsø hatt en prisvekst på hele 16,6 prosent det siste året, mens Oslo og Bergen har hatt en prisvekst på  henholdsvis 11 og 10,7 prosent det siste året.

Stavanger og Sandnes er i andre enden av skalaen med en årsvekst på henholdsvis 2,9 og 1,8 prosent.

Prisene utviklet seg forskjellig for de ulike boligtypene i februar:
Leilighet: +1,5%
Enebolig: +0,8%
Delt bolig: -0,2%

Raskest i Oslo

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 42 dager i februar, mot 46 dager i januar mot 48 dager i desember i fjor.

Til sammenligning var formidlingstiden 48 dager i februar 2014 og 33 dager i februar 2013.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Raskest går salget i Oslo med 17 dager, fulgt av Bergen med 19 dager. Til sammenligning er liggetiden 52 dager i Stavanger.

Tregest er Aust-Agder med 102 dager.

Rekordmange salg

- Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i februarmåned, og med solid margin registrerer vi rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015, sier Dreyer.

I februar ble det solgt 6687 boliger mot 6425 boliger i  januar. I februar 2014 ble det solgt 5882 boliger.

Ved utgangen av februar lå det 11.077 boliger på Finn.no mot 11.159 i januar.

I februar 2014 lå det 12.772 bruktboliger på Finn.no.

- Det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Oslo og Bergen med for få boliger for salg. Markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Tips oss om boligsaker!

Saken oppdateres

Les mer om bolig:
Meglertopp bekymret for prisveksten dn+  

- Utviklingen vi ser i boligpriser og husholdningsgjeld gir grunn til uro  

Har steget 17,8 prosent på 12 måneder  

Dropper avdrag på bolig – sparer i fond 

«Alle» leiligheter over prisantydning dn+  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.