Den London- og Oslo-baserte shipping- og meglerhusgruppen Clarksons sliter med sin investeringsbankvirksomhet, Clarksons Platou Securities. Etter en omsetning på tett oppunder 400 millioner kroner i 2017, falt omsetningen til 242 millioner kroner i fjor.

DN har ikke lyktes med å få kommentarer til fjorårsregnskapet fra meglerhuset, men i årsberetningen i det ferske regnskapet omtales 2019 som et utfordrende år.

Resultat før skatt for investeringsbanken endte på -44 millioner kroner, etter et lite minusresultat året før.

«Reduksjonen i inntekter og resultater er knyttet til betydelig nedgang i annenhåndsomsetning og kapitalmarkedstransaksjoner, mens inntekter for rådgivningsarbeid (fusjoner og oppkjøp) har økt markant», skriver selskapet.

Clarksons Platou Securities poengterer likevel at det har gjort flere transaksjoner, blant dem kapitalutvidelsen og børsnoteringen av Klaveness Combination Carriers på Oslo Børs, salget av seismikkselskapet Spectrum Geo til TGS-Nopec, flyselskapet Norwegians opptak av konvertibelt obligasjonslån og Scorpio Tankers kjøp av en bråte produkttankbåter.

Stor usikkerhet og uforutsigbarhet

Selskapet gjennomførte i 2019 transaksjoner til en verdi av 2,6 milliarder dollar, tilsvarende om lag 24 milliarder norske kroner.

I årsrapporten skriver selskapet at den drastiske nedgangen skyldes betydelig volatilitet og usikkerhet i både konsernet og selskapets hovedmarkeder. Samtidig nevnes handelskrigen mellom USA og Kina samt uforutsigbare brexit som årsaker til nedgangen.

Selskapet oppgir også at som følge av koronapandemien i mars, har annenhåndsomsetning av aksjer og obligasjoner økt grunnet høy volatilitet i markedene. Samtidig er markedet for kapitalmarkedstransaksjoner «for alle praktiske formål stengt», og alle pågående transaksjoner er utsatt.

Meglerhuset melder om mange ordre ved inngangen til 2020, men at utfordrende markedsforhold skaper usikkerhet knyttet til når transaksjonene kan gjennomføres. Mens selve driften har gått greit, og hjemmekontorløsninger har fungert, fastslår selskapet at aktivitetsnivået har gått ned.

«Ledelsen anser situasjonen som alvorlig og vurderer løpende om ytterligere tiltak skal iverksettes», heter det i årsberetningen.

Vurderer ytterligere permitteringer

Rapporten spår også et tøft 2020 for meglerhuset, og oppgir at det kan være nødvendig å treffe videre tiltak, blant annet ytterligere permitteringer eller oppsigelser, og muligens også be aksjonærene om å skyte inn mer kapital. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.