Oslo Børs falt onsdag der hovedindeksen ble trukket i negativ retning av Schibsted som falt markant etter at selskapet kunngjorde en rettet emisjon natt til onsdag. Frontline falt også etter å ha lagt frem resultater for tredje kvartal.

Natt til onsdag meldte Schibsted at selskapet har gjennomført en rettet emisjon på 11,88 millioner B-aksjer til en kurs på 211 kroner pr aksje.

Carnegie skriver i en oppdatering at de forstår lite av Schibsted-styrets beslutning om å gjøre en emisjon nå, ettersom «selskapet og ledelsen nettopp har begynt å gjenvinne litt tiltro etter sterke tredjekvartalsresultater og et positiv syn på de kommende årene».

Meglerhuset frykter at markedet vil stille spørsmål rundt neste kvartalsresultat, og om det er økende tegn til konkurranse som vil øke kostnadsbasen fremover.

Vedrørende økt konkurranse, sa finansdirektør Trond Berger i Schibsted til TDN Finans tidligere onsdag at de ikke har opplevd noen endringer i konkurransebildet de siste kvartalene som gjør at det merkes på selskapets tall.

Videre sa Berger at Schibsted ikke har noen konkrete kjøpsplaner relatert til emisjonen, men at de ønsker å være klare til å gripe muligheter i eksisterende markeder ved å gjøre verdiøkende kjøp som drar nytte av synergier.

Pareto Securities påpeker i en oppdatering at Schibsted nylig besluttet å gjøre en strategisk gjennomgang av datterselskapet Lendo, som verdsettes til 3,5-4 milliarder kroner, og ser derfor emisjonen i sammenheng med at Schibsted ser attraktive kjøpsmuligheter innenfor online rubrikkannonser.

Schibsted A-aksjen falt 6,73 prosent i dagens handel, mens Schibsted B-aksjen falt 8,11 prosent.

Ellers la Frontline dag frem kvartalsresultater onsdag, der rederiet rapporterte et driftsresultat på -5 millioner dollar, av totale driftsinntekter på 140 millioner.

Etter rapporten fastholder DNB Markets sitt tidligere syn på at vintersesongen kan bli skuffende for Frontline grunnet overtilbudet av tonnasje i markedet.

VLCC-ratene ligger nå på om lag 27.000 dollar pr dag, som er rundt 50 prosent lavere enn for et år siden, og november og desember er de sterkeste månedene i året.

I en epost til TDN Finans sier konsernsjef Robert Hvide Macleod at det som vil tippe balansen i favør av et sterkere tankmarked er skraping av skip, samt at han venter at dette vil øke fremover.

Ifølge DNB Markets' anslag tyder forskjellen mellom skrapingsverdiene og annenhåndsprisene på skip at enheter som snart vil gjennomgå 20-årsinspeksjon burde bli skrapet, samt at skip som er 17,5 år gamle henger i en tynn tråd.

«Dersom alle 20+ år gamle VLCCer går mot dokk, ender vi på at 9 prosent av VLCC-flåten vil skrapes innen 2019, og at 17 prosent vil skrapes dersom 17,5 år gamle enheter inkluderes», skriver meglerhuset.

DNB Markets fastholder tidligere syn om at 2018 kan bli nok et utfordrende år for tankere, men meglerhuset er i økende grad mer positive til 2019.

I eposten til TDN Finans opplyser Macleod at han ikke blir overrasket dersom tankmarkedet blir bedre fra midten av 2018.

Frontline-aksjen falt 1,47 prosent så langt i dagens handel.

For øvrig opplyste Lundin Petroleum i en melding onsdag at gassfunnet i undersøkelsesbrønnen 7219/12-2 S i Hufsa-prospektet ikke er kommersielt og at det borede sidesteget var tørt. Lundin Petroleum og Aker BP har begge en eierandel på 35 prosent i lisensen, mens Dea Norge eier resterende 30 prosent.

Pareto Securities opplyser at den direkte verdsettelsespåvirkning av dette er begrenset, men poengterer at resultatet kommer på toppen av andre nylige tilbakeslag for Lundin i Barentshavet.

«Vi venter at Lundin vil fortsette å bore i Barentshavet i 2018 i en lignende takt som i de seneste årene, men gitt de nylige resultatene ser vi det kommende Hurri-prospektet som en økende viktig faktor for investorsentimentet mot Barentshav-leting fremover», skriver meglerhuset.

Aker BP-aksjen falt 3,45 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,17 prosent til 807,070 poeng, omsatt for 3.873 millioner kroner.(Vilkår)