Omdanning av et kriserammet gruveselskap ved å satse på kryptovaluta har gitt en dramatisk reise for børsnoterte Element det siste året. Ikke bare en, men to revisorer har gått, først EY, så PwC. Dernest gikk finansdirektør, styreleder og senest i april varslet selskapet at administrerende direktør Cecilie Grue er på vei ut. Frem til ifjor høst var toppsjefen og finansdirektøren de to eneste ansatte i det børsnoterte selskapet.

I løpet av fjoråret fikk selskapet to ganger kraftig kritikk fra Oslo Børs for brudd på informasjonsreglene, en gang for å ha delt innsideinformasjon med Finansavisen og en gang for brudd på informasjonsplikten.

Nå konstaterer Børsstyret et «alvorlig brudd» på børsreglene og ilegger selskapet en bot på 586.200 kroner, tre ganger årlig kursnoteringsavgift.

Samtidig skriver børsen at dersom selskapet bryter børsreglene en gang til, «kan det ha betydning for børsens vurdering av om selskapet er egnet for notering på Oslo Børs.

Element har i et svarbrev til Oslo Børs sagt at det er uenig i vurderingen at det ikke hadde kapasitet eller kompetanse til å følge opp sine prosesser, samt at det ikke var riktig EY var ute av stand til å gjøre revisjonen.

Avtroppende Element-sjef Cecilie Grue er ordknapp i sin kommentar:

– Element har fått på plass en god revisor og har levert årsregnskapet for 2018 uten forbehold. Vi er uenige i børsens vurdering, men ønsker ikke å bruke tid og ressurser på å følge opp saken videre.

Mangelfull og uriktig

Bakgrunnen er da selskapet varslet om revisorskifte fra EY til PwC i november i fjor, samme dag som selskapet skulle avholde generalforsamling. I meldingen het det: «Revisorskiftet angår ikke integriteten til selskapets regnskaper, men skyldes utfordringer i samarbeidet med EY.»

Elements daværende største aksjonær, Rikard Storvestre, var ikke enig.

Oslo Børs fastslår at EY trakk seg som «følge av det de mente var vesentlige mangler ved selskapets finans- og regnskapsfunksjon» og at børsmeldingen «var mangelfull og ga en uriktig beskrivelse av de faktiske forhold knyttet til EYs fratredelse.»

«Ved at selskapet ikke bare unnlot å offentliggjøre innsideinformasjonen om at revisor hadde besluttet å fratre, men også ga en uriktig fremstilling av revisorskiftet, handlet markedsaktørene både på manglende og uriktig informasjon om revisorskiftet. At selskapet ga en uriktig fremstilling av forholdet til markedet, finner børsen skjerpende og av sentral betydning for alvorligheten av saken», skriver Børsstyret.

Kun to ansatte

Dette er ifølge børsstyret bakgrunnen for at EY trakk seg, og som selskapet tilbakeholdt informasjon om:

EY hadde i åtte nummererte revisorbrev påpekt svakheter ved ledelsens manglende informasjon, dokumentasjon og oppfølgning mot revisor forut for at revisjonsselskapet trakk seg.

I det siste brevet skrev revisor at selskapet ikke hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å overvåke de prosesser ledelsen er ansvarlig for.

I november hadde selskapet kun to ansatte, administrerende direktør og finansdirektør, samt en nytilsatt driftsansvarlig. Kun finansdirektør kommuniserte med revisor, og selskapet skal ha erkjent at det forelå forsinket og manglende oppfølging fra finansdirektøren. Element var da i ferd med å gjennomføre en kompleks innhenting av kapital i krypto-tokens, som ikke hadde vært gjort tidligere av et børsnotert selskap. Ifølge revisor var ledelsen ikke kjent med hvilke rettigheter og plikter en slik kapitalinnhenting ville medføre.

Etter at DN meldte at daværende styreleder Lars Beitnes var varslet om et gigantsøksmål fra den svenske pensjonsmyndigheten, trakk også PwC seg fra sitt tilsagn om å ta over som revisor.

To uker senere trakk styreleder Beitnes seg « for å bidra til prosessen med å velge ny revisor til selskapet». Selskapet sto uten revisor frem til 25. januar, da Plus Revisjon overtok.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.