Gjennomsnittlig levetid til selskaper på den amerikanske indeksen S&P 500 er betydelig endret gjennom det siste århundret.

I 1935 hadde selskapene en levetid på 90 år. I 1955 var denne halvert til 45 år, og i 1992 var den redusert til 22 år. I dag er levetiden under 15 år.

I stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap», som ble fremlagt av Næringsminister Monica Mæland (H) i forrige uke, anslår regjeringen at den gjennomsnittlige levetiden for børsselskaper kan komme til å utgjøre 5-10 år i løpet av få år.

Det er tre ulike hovedfaktorer til denne utviklingen, pekes det på i rapporten:

  • Teknologiske endringer går raskere enn før, og ny teknologi vinner stadig raskere innpass i markedene.
  • Økende grad fremvoksende økonomier som driver veksten i verdensøkonomien.
  • Finansmarkedene er fortsatt preget av finanskrisen i 2008 og den påfølgende gjeldskrisen i Europa.

LES OGSÅ: Vil kvitte seg med aksjer for 46 milliarder

Her er regjeringens salgsliste

Rask dynamikkendring

Regjeringen mener teknologiutvikling gjør at innovasjoner raskt kan endre dynamikken i en bransje, slik at selskaper som er markedsledende i dag, ikke hevder seg i morgendagens konkurranse.

Nokia trekkes frem som et eksempel på dette. Selskapet var verdensledende på mobiltelefoni med en aksjeverdi på 110 milliarder euro.

Da Apple innførte Iphone, ble konkurransesituasjonen endret. Verdien på Nokias aksjekapital sank til 15 milliarder euro i løpet av fem år.

I dag har Nokia en aksjeverdi på 7,68 dollar (tirsdag ned 2,66 prosent), mens Apple nylig foretok en splitt og nå er notert med 91,35 dollar (tirsdag opp 0,82 prosent)

Nytt kompetansebehov

Etterspørselsveksten i disse markedene gjør dem stadig mer viktig og skaper behov for ny kompetanse og erfaring - også for vestlige selskaper, peker regjeringen på i sin rapport.

«Samtidig har gradvis nedbygging av handelsbarrierer og økt integrering i verdensøkonomien sørget for at stadig flere bransjer har blitt konkurranseutsatt», forklares det.

Fremdeles krisepreget

Den siste hovedfaktoren som truer levetiden på børsen, er finanskrisen verden opplevde i 2008.

Markedene har ikke kommet seg etter denne, og med gjeldskrisen i Europa på toppen av det hele, er finanssektoren særlig svak i disse landene.

«Med lav forventet fremtidig vekst er det grunn til å tro at Europa står overfor betydelige utfordringer. I en verden med sterkere konkurranse og raskere endringer stilles større krav til ledelse, styrer og eiere til å fatte gode beslutninger raskt», heter det i meldingen.

Ledelsen bør kunne vurdere operasjonelle muligheter og i større grad være mer internasjonalt orientert, mener regjeringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.