Bergen tingrett har avvist protestene fra Oceanteam, og igangsetter granskning i offshoreselskapet med det samme. Det går frem av en kjennelse signert tingrettsdommer Jarle Ringheim tirsdag.

Kjennelsen er ennå ikke meldt til Oslo Børs.

Sands-advokat Nicolai Skridshol er oppnevnt som gransker, går det frem av kjennelsen. Han har lang erfaring på feltet, leder gransknings-avdelingen i Sands, og har hatt tilsvarende rolle i PwC og Haavind.

Skridshol ønsker foreløpig ikke å kommentere oppdraget han har påtatt seg.

Mandatet han er gitt av Bergen tingrett er å gå igjennom alle nærstående transaksjoner de siste fem årene mellom selskapet og de to hovedaksjonærene, far og sønn Hessel og Haico Halbesma, samt styrets medlemmer i perioden. Skridshol skal også gå igjennom all godtgjørelse til styret og konsernsjefen, samt deres reiser som er dekket av selskapet.

Oceanteam anket sist fredag beslutningen om granskning til Gulating lagmannsrett, og viste til at det vil være ressurssløsing å igangsette granskning dersom lagmannsretten omgjør beslutningen, men ble ikke hørt.

DN fikk onsdag ikke kontakt med styreleder Hessel Halbesma eller konsernsjef Haico Halbesma, og heller ikke selskapets advokater i Grette.

Tre mill. innen fredag

Ifølge kjennelsen har advokat Skridshol stilt krav om at det stilles sikkerhet for granskningskostnadene, og har foreslått tre millioner kroner. Det fant tingrettsdommeren passende, og ga selskapet frist til fredag med å betale inn.

Tingrettsdommer Jarle Ringheim
Tingrettsdommer Jarle Ringheim (Foto: Fredrik Solstad/VG/NTB Scanpix)

Bergen tingrett besluttet for to uker siden at Oceanteam skal granskes. Bakgrunnen var krav fra minoritetsaksjonærer i offshoreselskapet, som mistenker at de to hovedaksjonærene og lederne i selskapet, Hessel og Haico Halbesma, har beriket seg på bekostning av selskapet.

Det har i lang tid vært strid og store problemer i selskapet. De to siste finansdirektørene har fått fyken, mens revisor fratrådte i november etter flere års forsøk på å finne ut av selskapets transaksjoner med styreleder Hessel Halbesma og hans sønn og konsernsjef Haico Halbesma. DN har tidligere skrevet at far og sønn i 2016 tok ut 23 millioner kroner i honorarer uten at dette var formelt forankret i selskapet.

Fikk ny frist

Selskapet har nå vært uten revisor i tre måneder, og hadde opprinnelig frist til tirsdag med å finne en ny for å unngå tvangsoppløsning etter krav fra Brønnøysundregistrene.

For to uker siden meldte selskapet at det ikke ville klare å finne en ny revisor i tide, og varslet at det hadde igangsatt forberedelser til fusjon med et nederlandsk datterselskap for å unngå tvangsoppløsning. Det førte til nytt kursras på Børsen, med nær en halvering av kursen.

For å kunne lykkes med å flytte selskapet ut av landet, må forslaget få tilslutning fra to tredjedeler av aksjonærene i tillegg til obligasjonseierne.

Tirsdag meldte imidlertid selskapet at det har fått utsatt fristen til 15. april. Torsdag er aksjen kraftig opp, over 15 prosent.

Gledens dag

– Dette er en gledens dag for oss småaksjonærer i Oceanteam, sier Roger Nymo, som har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam. På en ekstraordinær generalforsamling i august, fikk han støtte fra nær en fjerdedel av aksjonærene, godt over det formelle kravet på ti prosent for å få igangsatt en granskning.

– Dette er en gledens dag for oss småaksjonærer i Oceanteam, sier Roger Nymo, som har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam.
– Dette er en gledens dag for oss småaksjonærer i Oceanteam, sier Roger Nymo, som har ledet aksjonæropprøret i Oceanteam. (Foto: Javad Parsa)

– Jeg håper at vi nå vil få fakta på bordet. Jeg venter at resultatet blir en tilbakebetaling fra Halbesmaene til selskapet. Det kan bli veldig bra for selskapet og småaksjonærene, sier Nymo.

Han er sterkt kritisk til at kjennelsen ikke er meldt til Oslo Børs.

– Dette er et mønster, og viser hvordan de totalt neglisjerer minoritetsaksjonærene. De tar ingen hensyn til oss som handler aksjer, sier Nymo. (Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: