Norske Skogindustrier har nok en gang skjøvet på fristen for å gi obligasjonseierne bedre tid til å godta refinansieringsforslagene som ligger på bordet. Sent fredag kveld sendte selskapet ut en melding der det kommer frem at fristen, som allerede var skjøvet til 31. juli, nå først går ut 11. august.

Papirprodusenten har i en årrekke slitt med dårlige marginer i papirbransjen, samtidig som selskapets obligasjonsgjeld kommer til forfall uten at selskapet har midler til å betale tilbake pengene. 

I den ferske meldingen kommer det frem långivere som har utestående 46 prosent av Norske Skogs gjeld har kommet opp med en refinansieringsplan. Selskapet har også fått tilbud om en kortsiktig finansiering av 15 millioner euro. Selskapet opplyser at det vurderer disse finansieringsforslagene.

Søker bred enighet

For at alle som interesser i Norsk Skog skal få tid til å reflektere over forslagene, utsetter dermed Norske Skog tidsfristen for å akseptere forslagene til 11. august.

– Vi jobber uavbrutt for å tilrettelegge for dialog mellom kreditorene og diskusjoner for å kunne presentere en revidert transaksjonsplan som oppnår de viktigste målene vi satte oss da denne prosessen ble startet. Vi håper at en revidert plan som har bred støtte kan bli offentliggjort innen relativt kort tid, sier konsernsjef Lars. P. S. Sperre i Norske Skog.

Som en følge av at akseptfristen nok en gang er utsatt, har Norsk Skog også måtte forlenge en stillstandsavtalen knyttet til en rentebetaling på 17 millioner euro som skulle skjedd 15. juni. Selskapet har også inngått en stillstandsavtale knyttet et renteforfall som skulle ha skjedd 30. juni. 

Kan velte lasset

En ytterligere rentebetaling på 2 millioner euro, på et lån som forfaller i 2026, som kom til betaling 30. juni er heller ikke blitt betalt. Selskapet opplyser at det benytter seg av en kontraktsfestet mulighet for én måneds utsettelse.

– Det har vært et mål å sørge for stabilitet i selskapets drift, blant annet gjennom å sørge for likviditet, skriver selskapet og legger til at styret har besluttet at rentene på 2026-lånet ikke skal betales før utløpet av den månedslange fristutsettelsen. Selskapet opplyser videre at långiverne ikke har innvilget noen stillstandsavtale for 2026-lånet. 

Hvorvidt rentene vil bli betalt før akspetfristen utløper 11. august sier meldingen fra Norske Skog ingenting om. Det har ikke lyktes DN å få tak i hverken kommunikasjondirektør eller IR-ansvarlig i Norsk Skog lørdag formiddag.

Ekstraordinær generalforsamling

Som en følge av de pågående samtalene vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av august. Dette vil bli i etterkant av at Norske Skog har levert kvartalsresultater for andre kvartal. Opprinnelig skulle selskapet presentere kvartalstallene 3. juli, men timer før resultatene skulle offentliggjøres gjorde Norske Skog en helomvending og utsatte presentasjonen til 23. august.

Se på DNtv:(Vilkår)

Kygo på premieren for "Stole the show"
Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo smiler for kameraene på den rød løperen under premieren på dokumentaren om han selv, "Stole the show" i New York.
01:12
Publisert: