Mandag morgen la Norwegian frem sitt detaljerte forslag til blant annet eierne i selskapets ulike børsnoterte obligasjonslån. Der fremgår det at selskapet ønsker at långiverne skal gå med på å konvertere inntil 85 prosent av sin gjeld til aksjer i Nye Norwegian.

Før børsåpning sto Norwegian-aksjen i 5,80 kroner, og det verdsatte selskapet til rett under en milliard kroner.

Etter ti minutters handel var aksjen ned nær ti prosent på børsen.

Flere nye vilkår klare

Flyselskapet er i krise, og er i dialog med obligasjonseierne for å forsøke å redde selskapet. Norwegian forsøker å få obligasjonseierne til å konvertere gjelden sin til egenkapital, noe som vil vanne ut dagens aksjonærers eierandel. Denne uken er skjebneuke for selskapet for å overbevise obligasjonseierne. Obligasjonseierne er innkalt til møte torsdag for å ta stilling til planen, som kan avgjøre om Norwegian får gjennomført sin redningsplan for selskapet.

  • For to av de børsnoterte obligasjonslånene foreslås det en konvertering av 60 prosent til aksjer, mens det konvertible lånet selskapet har skal konverteres med 85 prosent til aksjer.
  • Det foreslås at forfall på alle tre lån utsettes med ett år.
  • Det foreslås at forfalt, men ikke betale renter frem til konverteringsdato skal slettes, og ingen renter skal påløpe før 1. juli 2021.

Det fremgår ikke om eller hvor mange av långiverne som har gitt sin tilslutning til forslaget.

For et siste obligasjonslån på 250 millioner norske kroner, med sikkerhet i en hangar på Oslo Lufthavn, er det ansett at pantet i eiendommen er mindre påvirket av effektene fra koronakrisen og dermed nok til å dekke utestående gjeld.

Ber leasing ta milliarbeløp

Norwegian opplyser at det etter samtaler med leasingselskapene og långiverne har gått med på som minstekrav at leasingselskapene konverterer 500 millioner dollar, med mål om at den totale konverteringen av gjeld og leasing til aksjer blir på inntil 1,2 milliarder dollar (12,7 milliarder kroner). Den mest sannsynlige planen tar for seg et mindre beløp: Planen er at 3,7 milliarder kroner i obligasjoner og en konvertibel obligasjon, samt 5,3 milliarder kroner i leasinggjeld konverteres til aksjer.

Da blir ny eierstruktur etter konvertering som følger:

  • Obligasjonseiere eier cirka 42 prosent av selskapet.
  • Leasingselskaper eier vel 53 prosent av selskapet.
  • Dagens aksjonærer eier 5,2 prosent av selskapet.

Dette er imidlertid før emisjonen som vil vanne ut dagens aksjonærer enda mer, om de ikke deltar for sin andel.

Norwegian ber samtidig om at leasingselskapene, som i praksis er selskapets største kreditor, om å redusere sine krav med minst 500 millioner dollar.

Det foreslås gjort gjennom redusert leie fra juli, og at blant annet leie frem til 30. juni dekkes i form av nye aksjer i Norwegian i stedet for at flyselskapet må betale. Leasing-avgiften for perioden mellom juli i år og mars 2021 foreslått konvertert tilsvarende dersom flyene ikke kommer i bruk.

Selskapet vil også skyve på forfallene på alle lånene. Norwegian anslår en verdi i dag av gjeldskonverteringen til henholdsvis 175 millioner euro, 641 millioner svenske kroner, 17,5 millioner norske kroner og 140 millioner dollar for de fire ulike lånene.

Forvalter Phillippe Sissener i fondet Sissener Canopus sier i en tidlig kommentar at han så vidt har sett på vilkårene rundt konvertering av gjeld, men legger til:

– Det ser ut som den viktigste informasjonen fortsatt mangler. Nemlig hvilken kurs det skal konverteres til, sier han.

Sissener understreker at Canopus har en relativt liten eksponering, og at det er vesentlig større obligasjonseiere som leder prosessen mot Norwegian.

Henter mer penger etterpå

I børsmeldingen kommer det frem at selskapet vil hente 400 millioner kroner i en emisjon etter konverteringen. Norwegian skriver at de trenger minst 300 millioner kroner i risikokapital for restrukturering og for møte kravene for å motta den statlige krisepakken. Norwegian skriver at eksisterende og nye aksjonærer vil kunne delta.

Norwegian skriver at det som følge av tidspresset og selskapets likviditetssituasjon ikke kan gjøre en fortrinnsrettsemisjon, men at det vil søke å gi dagens aksjonærer og enkelte andre prioritet i den planlagte kapitalinnhentingen. Dette vil gjelde aksjonærer per 30. april, men selskapet understreker at det ikke er sikkert at det får til å prioritere dagens aksjonærer.

Selskapet skriver også at tegningskursen for emisjonen ikke er klar, men vil annonseres senest før generalforsamling 4.mai.

Norwegian skriver at ny finansiering – og tilgang på den statlige krisepakken på tre milliarder kroner – må være klar innen midten av mai.

Venter normal drift i 2022

I en egen presentasjon har Norwegian-ledelsen lagt frem det de mener er mest sannsynlig scenario for operasjonen videre. Der skriver selskapet at bare den norske delen av kort- og mellomdistansevirksomheten vil operere frem mot høysesongen sommeren 2021. Så vil operasjonen med baser (fly og mannskap) i utlandet bygges opp i løpet av sommeren 2021.

Samtidig vil også langdistansevirksomheten bygges opp sommeren 2021.

Staten har stilt strenge vilkår for å bidra med det meste av pengene. Enkelt forklart må gjelden kuttes kraftig, og egenkapitalen styrkes.

Norwegian har slitt kraftig den siste tiden, og med tiltakene som følge av koronakrisen har vondt blitt verre. Selskapets kraftige vekst i utlandet og bestillinger av fly har sendt gjelden til værs, og selskapet har hatt milliardunderskudd de siste tre årene.

19. mars kom staten med en krisepakke i form av lånegarantier på seks milliarder kroner. Halve beløpet er øremerket Norwegian, men først må strenge vilkår oppfylles. Blant annet må alle kreditorer godta utsettelse av renter og avdrag, og staten skal ha betalt avdrag og garantipremie først. For å få tilgang på siste halvdel av nødhjelpen, må selskapets egenkapital økes betydelig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.