Dagligvaregiganten Orkla varsler torsdag morgen, samtidig som fremleggelsen av tredjekvartalstallene, at selskapet skal omdannes til et industrielt investeringsselskap.

Det vil innebære at Orkla deles opp i 12 porteføljeselskaper, der rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper.

Styret i Orkla har dermed besluttet en ny konsernstruktur og ledergruppe, fremgår det av en børsmelding.

– Som representant for største aksjonær og styrets formann har jeg selvfølgelig vært en stor pådriver for denne prosessen. Vi, altså jeg og mine barn, er svært opptatt av at Orkla øker sin langsiktige verdiskaping, skriver styreleder Stein Erik Hagen i en tekstmelding til DN.

Beskjeden om den nye strukturen ble ikke godt tatt imot på Oslo Børs, og Orkla-aksjen falt fra start og var ned nær åtte prosent ved børsslutt.

Fra mars neste år

Det skal altså bli etablert 12 selvstendige porteføljeselskaper i Orkla, med virkning fra 1. mars neste år. Disse blir da:

 • Jotun (42,6 prosent eierandel)
 • Orkla Foods Europe
 • Orkla Food Ingredients
 • Orkla Confectionery & Snacks
 • Orkla Health
 • Orkla Home and Personal Care
 • Orkla India
 • Pizza Out of Home
 • Orkla House Care
 • Health and Sports Nutrition Group
 • Pierre Robert Group
 • Lilleborg

I porteføljeselskapene vil det bli opprettet egne selskapsstyrer, der dette ikke eksisterer i dag. Styrene vil inkludere eksterne styremedlemmer der det er hensiktsmessig. Orkla-konsernet vil fortsatt ha eierskapet til energivirksomheten Hydro Power og eiendomsinvesteringene i Orkla Real Estate, opplyses det.

Orkla-sjef Nils K. Selte sier at det skal bygges videre på den erfaringen dagligvaregiganten allerede har med egne merkevarer. Han sier det skal være «aktiv porteføljestyring, rettet mot raskt voksende forbrukersegmenter og markeder».

– I tiden som kommer vil vi ha en mer dynamisk tilnærming til vår portefølje, hvor vi vil vurdere oppkjøp, joint ventures, børsnoteringer og frasalg av virksomhet, sier konsernsjef Selte.

Styreleder Hagen viser på sin side til blant annet Sverige som et eksempel til etterfølgelse.

– Vi har sett der at bredere investeringsselskaper har hatt en langt større verdiskaping enn mer tradisjonelle industriselskaper de senere årene. Jeg er sikker på at de strategiske endringene vi nå gjør i Orkla vil over tid bidra til en høyere verdiskaping. Det er vår absolutte målsetning.

Hagen roser også Selte for arbeidet.

– Nils ble ansatt for å gjøre denne strategiske endringen, og han har så langt levert over styrets forventninger, sier styrelederen.

– Setter som mål å børsnotere

Konsernsjef Nils K. Selte sier at prosessen med endringene «virkelig startet» da han kom inn som konsernsjef 11. april i år. Men at endringen har vært noe styret har tenkt på over veldig mange år. Den endelige beslutningen ble tatt av Orkla-styret onsdag.

– Ved å skape autonome enheter vil det øke muligheten for å gjøre strukturelle grep med deler av porteføljen i fremtiden. Vi kan se noen selskaper kan finne andre partnere og fusjonere med andre, som gjør at vi kan skape større synergier – det kan man ikke med dagens Orkla. Det gir oss også muligheten til å selge selskaper som ikke er best egnet, sier Selte.

– Er noen av selskapene aktuelle for børsnotering?

– Det kan også hende vi kan bruke den muligheten. Det vil vi se på når vi kommer litt nedover veien. Når vi går inn og legger planer for hvert enkelt selskap, da kan det hende at vi setter som mål å børsnotere ett av selskapene eller to av selskapene.

– Hvilke finansielle effekter håper dere denne endringen vil få?

– Isolert per selskap håper vi å få større fokus på underliggende lønnsomhet og utvikling av hvert enkelt selskap. Det gir oss også muligheten til å flytte kapital fra en virksomhet til en annen. Det er vanskelig med dagens struktur.

På spørsmål om hvorvidt noen av de 12 selskapene er aktuelle som salgsobjekter, svarer Selte at alle selskapene har «potensialer for å utvikles», men at ingen av dem per i dag er aktuelle for salg.

Positiv til endringene

Orkla-analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities er positiv til endringene.

– Orkla er såpass sammensatt nå, med mange ulike undermarkeder. Det å ha en mer fleksibel struktur tror vi kan være positivt med tanke på å utnytte prisingsforskjellene, sier han.

Analytikeren advarer imidlertid om at det vil ta tid før resultatet av omleggingen vil komme til syne, og understreker at man først etter noe tid vil kunne si om det er blitt vellykket eller ikke.

– Jeg tror Orkla kommer til å bruke divisjonene til å konsolidere mer. Ved å drifte dem selvstendig kan man bytte eierandeler i andre selskaper mot for eksempel en «stake» i Orkla sine divisjoner. Eksempelvis har pizzarestaurantsatsingen vokst raskt de siste årene.

Ny ledergruppe

Den nye toppledelsen skal fremover bestå av ytterligere fem konserndirektører, i tillegg til konsernsjef Selte. Disse skal danne ett investeringsteam, opplyses det.

De fem er Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold, Øyvind Torpp, Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke.

Orklas ledergruppe vil i tillegg bestå av fire konserndirektører med ansvar for sentrale konsernfunksjoner: Harald Ullevoldsæter (Finans & CFO), Christer Grønberg (HR), Camilla T. Robstad (Legal & Compliance) og Håkon Mageli (Kommunikasjon & Corporate Affairs). Den nye ledergruppen vil være operativ fra 13. desember, opplyses det.

Orkla er blant Børsens største selskaper med en markedsverdi på 77 milliarder kroner, etter et kursfall på nær ni prosent så langt i år. Stein Erik Hagen og hans familie er selskapets største eier med rundt 25 prosent av aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.