Den italienske entreprenøren Condotte, som så sent som i sommer skyldte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, sliter igjen kraftig økonomisk, skriver Bygg.no onsdag kveld.

Condotte har to kontrakter på prosjektet.

  • En for underbygningarbeider mellom Oslo S og Ekebergårsen, samt bygging av tunnel under Middelalderparken. Verdi to milliarder kroner.
  • Og en for tunnelarbeid fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Verdi 1,3 milliarder kroner.

I retten i Italia

Konkursfaren ble ytterligere bekreftet da den danske kammeradvokaten, husadvokaten til det danske Folketinget, onsdag kveld la frem en redegjørelse som viste at en kontrakt på over to milliarder kroner for bygging av en bro i Danmark ble trukket tilbake av den danske transportministeren i desember i fjor. Kontrakten skulle tildeles et konsortium bestående av Condotte og en annen italiensk entreprenør.

Årsaken skal være at det danske Fagbladet 3F avslørte at en eldre korrupsjonssak knyttet til de to tidligere lederne av selskapet skulle opp i det italienske rettssystemet i desember.

– Vi har den 9. januar 2018 fått opplyst av konsortiet at Condotte den 8. januar 2018 har levert inn en begjæring om en rekonstruksjonsprosess, skriver Kammeradvokaten i redegjørelsen, ifølge Bygg.no.

Formålet skal være å forsøke en konkurs.

Hastemøte i Roma

Flere av underentreprenørene sier til avisen at de er usikre og urolige over penger de har utestående fra den italienske entreprenøren.

Onsdag kveld reiste Bane NORs Follobane-ledelse og representanter fra kontraktavdelingen i Utbyggingsdivisjonen til Roma for å møte Condotte.

– Bane Nor skal ha et møte med entreprenørselskapet Condottes ledelse i Roma i morgen. Vi kan bekrefte at Condotte har hatt likviditetsutfordringer siden i sommer og de arbeider med refinansiering av morselskapet, skrev Follobaneprosjektets anskaffelsesleder Jan Vormeland i en epost til Bygg.no onsdag.

Bane Nor forsikrer underleverandørene om at de vil følge opp Condottes situasjon. (Vilkår)

Tidligere SSB-Sjef: – Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå av
Dette sa tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå SSB, Christine Meyer, under de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB
02:06
Publisert: