Forskning.no har fått tilgang til en ny rapport utarbeidet av Veivesenet i samarbeid med de samme svenske og danske etatene. Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om rapporten.

Statens vegvesen har utviklet en metode for å sammenligne prisen på bygging av nye motorveier. Her justeres prisen på den nye veien for slikt som broer, tunneler, komplisert terreng og vanskelige grunnforhold.

Legges disse og noen andre faktorer inn i regnestykket – og likt sammenlignes med likt – blir prisen for å bygge motorvei omtrent den samme i de tre landene, konkluderer rapporten.

Det eneste Statens vegvesen finner at reelt er dyrere i Norge enn i våre naboland, er lønn til dem som bygger veiene.

Høyere lønninger fordyrer nye norske motorveier med 10 prosent. I motsetning til i Sverige, er dessuten veiarbeidet momsbelagt i Norge.

Faktisk viser beregningene som er gjort i samarbeid med veidirektoratene i Sverige og Danmark, at deler av nye E6 langs Mjøsa kommer ut som nest billigst av flere skandinaviske veistrekninger som er sammenlignet.

– Bygging av motorveier i Norge står seg godt i sammenligning med prosjekter i Sverige og Danmark. Der forutsetningene er like, er kostnadene om lag de samme, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.(Vilkår)

Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: