Våren 2014 vant anleggsentreprenørene Kruse Smith Entreprenør og Risa kontrakten om bygging av Hundvågtunnelen med et tilbud på 1056 millioner kroner.

Statens vegvesen fikk inn fem tilbud på byggingen av tunnelen. Det høyeste tilbudet lå på underkant av 1,4 milliarder kroner.

– Jeg er fornøyd med den gode konkurransen om oppdraget og at prisnivået er som ventet og i tråd med budsjettet, sa prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen til bygg.no da budene ble kjent.

Hundvågtunnelen er en del av Ryfast-prosjektet som har en samlet kostnadsramme på litt over åtte milliarder kroner. Rundt 6,5 milliarder kroner skal finansieres med bompenger. Selve tunnelen er bygget for å kunne ta opptil 20.000 kjøretøy i døgnet, ifølge tidsplanen skal tunnelen åpnes i februar.

«Betydelig likviditetsbelastning»

Nå skal sluttregningen gjøres opp etter at de to entreprenørselskapene har bygget sin andel av den undersjøiske tunnelen mellom Hundvåg og Gamlingen i Stavanger. Arbeidsfellesskapet Kruse Risa har varslet Statens vegvesen et samlet krav på rundt 220 millioner kroner for etterarbeid.

Det største enkelt kravet av tunnelarbeidet gjelder økt mengde utførte injeksjoner på 43,8 millioner kroner.

«Grunnlaget for kravet er økningen i utførte injeksjonsmengden sammenlignet med kontraktens mengder. Endringene i grunnforholdene var så store at arbeidene ble mer tidkrevende og ineffektive på en måte som ikke kunne fanges opp av enhetsprisene», heter det i prosessvarselet.

Statens vegvesen har svart med et motkrav på nesten ni millioner kroner. Arbeidsfellesskapet har av dette beløpet akseptert 1,5 millioner knyttet til dagbøter. Det viser prosessvarselet som advokatfirmaet Kluge har sendt på vegne av de to entreprenørselskapene.

«Statens veivesenets håndtering av tillegg i prosjektet har vært utfordrende for Kruse Risa. Flere av kravene er blitt kategorisk avvist uten noen reell eller overbevisende begrunnelse», heter det i prosessvarselet.

I prosessvarselet understrekes det at Statens vegvesens tilnærming mellom partene etter sluttoppgjøret har vært lite konstruktive.

«Det store antall uavklarte krav har medført en betydelig likviditetsbelastning for Kruse Risa. Kruse Risa ser derfor ingen annen utvei enn å ta rettslige skritt i saken», heter det i prosessvarselet.

Hundvågtunnelen, sett fra inngangen ved Gamlingen/Bokkaskogen, er bygget for å kunne ta opptil 20.000 kjøretøy i døgnet.
Hundvågtunnelen, sett fra inngangen ved Gamlingen/Bokkaskogen, er bygget for å kunne ta opptil 20.000 kjøretøy i døgnet. (Foto: Marie von Krogh)

«Pleier å komme godt ut»

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen avviser kravet.

– Dette er en sak som pågår mellom oss og Kruse Risa. Vi har våre posisjoner som vi mener er godt begrunnet og vil ikke kommentere saken utover det, sier Eiterjord.

Han legger til Statens vegvesen har prøvd å bli enige med arbeidsfellesskapet, men har ikke klart å bli enige.

– Våre erfaringer er at vi pleier å komme godt ut av slike saker, sier Eiterjord.

– Våre erfaringer er at vi pleier å komme godt ut av slike saker
Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen

Statens vegvesen krever derimot 8,8 millioner – eksklusiv merverdiavgift – av Kruse Risa i dagbøter. Arbeidsfellesskapet har akseptert 1,5 millioner kroner.

«Kruse Risa bestrider øvrige krav fra Statens vegvesen», heter det prosessvarselet.

Advokat Joar Kalsaas i Kluge bekrefter at det er inngitt stevning.

«Etter ferdigstillelse av prosjektet har det vært forhandlinger mellom arbeidsfellesskapet og Statens vegvesen. Partene har per årsskiftet ikke kommet til enighet. Selv om rettslig prosess nå er påbegynt i henhold til kontraktens bestemmelser, oppfatter Kruse Risa at begge parter ønsker å finne en utenrettslig løsning. Kruse Risa er derfor innstilt på å fortsette konstruktiv dialog med Statens vegvesen», skriver advokat Kalsaas i en epost til Dagens Næringsliv.

Inngikk forlik

Av den totalt 5,5 kilometer lange undersjøiske Hundvågtunnelen er en kilometer bygget av entreprenørselskapene Implenia Stangeland i forbindelse med utbyggingen av Eiganestunnelen. Den er en del av Hundvågtunnelen. Også arbeidet med den Eiganestunnelen har entreprenørene krevd ekstra utbetalinger.

Implenia og Stangeland tok ut søksmål mot staten. I slutten av november i 2019 ble det inngått forlik mellom partene, og undertegnet den 20. desember.

Staten betaler til sammen 17,5 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift til entreprenørselskapene.

Må ta kostnadskutt

De to entreprenørene Kruse Smith og Risa som bygger selve Hundvågtunnelen sliter. Torsdag kunngjorde ledelsen i Kruse Smith å kutte 65 millioner kroner i kostnader.

«Vi har gjort en gjennomgripende analyse av kostnadene i selskapet i høst og vi gjør dette for å sikre lønnsomheten fremover,» skrev konsernsjef Heidi Wolden i en epost til Dagens Næringsliv da nyheten ble kjent.

Kostnadsreduksjonene vil få konsekvenser for bemanning og for øvrige interne og eksterne kostnader. Hvor stor bemanningsreduksjonen vil være i antall er enda ikke fastlagt. Kruse Smith har de siste årene gått med store tap og solgte for noen uker siden boligutviklingsvirksomheten til Solon Eiendom for rundt 600 millioner kroner.

Administrerende direktør Bjørn Risa i anleggsselskapet Risa sendte permitteringsvarsel til 200 ansatte av selskapet 540 ansatte.
Administrerende direktør Bjørn Risa i anleggsselskapet Risa sendte permitteringsvarsel til 200 ansatte av selskapet 540 ansatte. (Foto: Tommy Ellingsen)

Anleggsentreprenøren Risa sendte før jul permitteringsvarsel til 200 av sine ansatte. At Statens vegvesen har avlyst flere planlagte prosjekter er en medvirkende faktor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.