Fredag har vært dagen derpå for oljebedrifter over hele verden, etter at oljekartellet Opec torsdag bestemte seg for ikke å kutte i oljeproduksjonen.

Dermed ligger «alt» til rette for at oljeprisen vil falle videre.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og sjefstrateg Peter Hermanrud fulgte tall og tendenser på siden av Swedbanks travle meglerbord fredag.

– For verden er ikke dette av de farlige oljeprisfallene, sier Andreassen, men varsler samtidig:

– De neste årene blir noe helt annet for Norge.

Han tror imidlertid prisfallet sammen med et kraftig fall i kronekursen vil bidra med flere plussfaktorer for norsk økonomi.

– Kostnadsnivået for bedrifter som konkurrerer med utlandet, er blitt vesentlig forbedret. Hittil er ti års ekstra norsk lønnsvekst reversert på halvannet år – mye de siste månedene. Riktignok svetter importører, og sydenreisende taper, men resten av den norske økonomien tjener på dette, sier sjeføkonomen.

I aksjemarkedet tror Peter Hermanrud på fall for de oljerelaterte selskapene, men at en stadig større andel selskaper i andre sektorer kan vinne.

– Bare se på fiskeoppdrett, sier han.

Viktig påminnelse

Oljeprisfallet er en viktig påminnelse, mener oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

- Vi er veldig oljeavhengige. Frem til nå har Norge hatt en høy oljepris, selv om produksjonen har falt. Dette gir oss et viktig signal om at vi har hatt gode dager. Det kan ikke vare evig, rett og slett, sier hun.

Må se realiteten

Oljeproduksjonen har falt siden 2001, men oljeprisen har likevel bidratt til en høy inntektsvekst, forklarer Saltvedt.

Oljeanalytikeren mener det nå er på høy tid at vi ser oss om etter andre inntektskilder.

- En dag må vi se realiteten om at vi er nødt til å finne andre inntektsgrunnlag også. Dette er en påminnelse om at vi er nødt til å se etter alternativer utover olje og gass i forhold til veksten videre for norsk økonomi.

IKKE KRISE: Professor Steinar Holden ved UiO tror oljevirksomhetens negative virkninger dempes av svakere krone.
IKKE KRISE: Professor Steinar Holden ved UiO tror oljevirksomhetens negative virkninger dempes av svakere krone. (Foto: Gorm K. Gaare)

Mindre endring

Professor Steinar Holden ved Økonomisk Institutt på UiO, mener oljeprisfallet så langt bare er en mindre fundamental endring for Norge enn det fremstilles.

- Dette vil gi mindre aktivitet i oljenæringen og leverandørvirksomhet, og arbeidsledigheten vil nok øke noe. Men de aller fleste av oss - omtrent 90 prosent av de sysselsatte - jobber med andre ting enn olje og leverandørvirksomhet, påpeker han.

Dempes av kronen

Selv om nedgangen i oljevirksomheten har negative virkninger for resten av økonomien, mener professoren dette vil bli dempet av en svakere krone.

- I tillegg kan Norges Bank senke renten, og Pensjonsfondet skjermer offentlige finanser på kort sikt.

Holden mener næringslivet står overfor hard konkurranse fra utlandet - helt uavhengig av oljeprisfallet.

- Oljeprisfallet gjør det viktigere med vekst i annen konkurranseutsatt virksomhet, men samtidig vil norske eksportbedrifter ha fordel av en svakere krone.

POSITIV: Forsker Torbjørn Eika i SSB tror på vekst i eksportnæringer fremover.
POSITIV: Forsker Torbjørn Eika i SSB tror på vekst i eksportnæringer fremover. (Foto: Fartein Rudjord)

Sikre eksportinntekter

Forsker Torbjørn Eika i SSB er enig i at det er negativt for norsk økonomi at prisen på Norges viktigste eksportprodukt faller.

Men SSB-forskeren mener også at Statens pensjonsfond utland og mekanismene rundt handlingsregelen innebærer at vi ikke må erstatte eksportinntektene fra olje og gass med andre inntekter.

- Dette fordi vi har betydelig finansinntekter fra utlandet. Selv med lavere oljepris vil vi også ha betydelige eksportinntekter fra olje og gass i ganske langt framover i tid, forklarer han.

Tror på vekst

Eika har tro på at norske eksportnæringer kan gå lysere tider i møte - av to grunner:

Redusert aktivitet i petroleumsvirksomheten og svakere kronekurs.

- Det vil bidra til at norske konkurranseutsatte næringer som ikke driver innenfor oljerelatert virksomhet vil nyte godt av bedret tilgang på høyt utdannet arbeidskraft og bedret kostnadsmessig konkurranseevne. En rekke tradisjonelle norske eksportnæringer vil derfor gå bedre og ikke en bestemt næring, sier SSB-forskeren.

LES OGSÅ: Blodrød åpning på amerikanske børser

Oppskriften på en ny korreksjon  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.