Det har gått bra i norsk økonomi veldig lenge. Mens mange av landene rundt oss nå opplever en dyp og langvarig krise, har vi knapt fått merke en eneste nedtur de siste 20 årene.

Men slik trenger det ikke nødvendigvis å bli i fremtiden, advarer sentralbanksjef Øystein Olsen.

I sin årlige høring i Stortingets finanskomité tirsdag trakk sentralbanksjefen frem sine to største bekymringer med tanke på den langsiktige robustheten i norsk økonomi:

  • Oljevirksomhetens svært sentrale posisjon i norsk økonomi
  • Boligprisene og høy gjeldsbelastning i husholdningene

Begge bekymringene kan ses i sammenheng. For går det dårlig for oljevirksomheten, kan det fort gi negative utslag i boligmarkedet. Og høye og stigende boligpriser er også en bekymring i seg selv.

Ekstra sårbare
Årsaken til at det går så bra i norsk økonomi er på samme tid Olsens største bekymring. For oljen spiller en helt sentral rolle i norsk økonomi.

- Det skyldes ikke bare oljen at ting går så bra. Vi har innrettet oss ganske fornuftig på en rekke områder i mange tiår, som gjør at vi har hatt en vedvarende positiv utvikling siden begynnelsen av 1990-tallet, sier Olsen.

De siste årene har imidlertid både høye oljeinntekter og ringvirkningene fra oljevirksomheten gitt et ekstra positivt bidrag til økonomien. Og samtidig som oljevirksomheten har fått et større omfang innenlands, har vi gjort oljerelatert industri til en av våre viktigste eksportvarer. Alt sammen har gjort oss mer oljeavhengige.

- Det har vært en internasjonalisering av aktiviteten som vi skal være veldig fornøyde med på alle måter, sier Olsen.

Lyse utsikter
Og utsiktene ser strengt tatt lyse ut, ifølge sentralbanksjefen

- Så lenge oljeprisen holder seg der den er nå, så er det vanskelig å være altfor pessimistisk for norsk økonomi samlet sett, fordi omfanget er såpass betydelig, fordi det er så lønnsomt og fordi det har ringvirkninger innenlands, sier han.

Men den viktige posisjonen oljen har i økonomien gjør at vi også er ekstra sårbare for et fall i oljeprisene.

- Der ligger også baksiden av medaljen. Den bredeste og største risikoen for norsk økonomi er nettopp oljesiden, sier Olsen.

Vedvarende bekymret
Et fall kraftig og vedvarende fall i oljeprisene vil trolig få ringvirkninger i store deler av økonomien. Også i boligmarkedet. Lave renter og sterk inntektsvekst har ført til rekordhøye og fortsatt stigende boligpriser her til lands.

- Vi er vedvarende bekymret for utviklingen i boligmarkedet og husholdningenes gjeldsoppbygging, som ikke er løsrevet fra den sterke inntektsveksten som i sum er oljedrevet, sier Olsen.

Men boligmarkedet er også en bekymring i seg selv, understreker sentralbanksjefen.

- Vi bør nok være årvåkne der, uavhengig av hva som skjer med oljesiden og oljeprisen.

LES OGSÅ:

<b>Kunne satt renten til null for å nå målet</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.