Boligprisene steg med to prosent på landsbasis i januar, men korrigert for normale sesongvariasjoner var prisene ned 0,4 prosent. Det betyr at oppgangen i januar var svakere enn den pleier.

– Det bekrefter vårt syn om at boligprisfallet kan fortsette en stund til, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Meglerhuset venter at prisene vil fortsette å falle gjennom hele 2018, men at takten i prisnedgangen vil avta sammenlignet med hvordan utviklingen var gjennom fjoråret. DNBs prognoser ble imidlertid laget før Eiendom Norge la frem oppdaterte tall etter omleggingen av boligprisstatistikken. Ifølge Fjære gir de nye tallene inntrykk av at prisfallet frem til nå har vært mer Oslo-spesifikt og at prisene flatet mer ut mot slutten av fjoråret enn tallene opprinnelig ga inntrykk av.

– Det kan tyde på at ting snur litt tidligere i 2018 enn vi har tenkt. Vi har trodd at det skjer mot slutten av året, men kanskje det skjer litt før.

Færre usolgte boliger

I Oslo steg prisene med 2,7 prosent i januar. Ifølge Fjære var dette litt sterkere enn meglerhuset ventet.

Hun trekker også frem at antallet usolgte boliger, både på landsbasis og i Oslo, falt i januar, mens det normalt pleier å stige.

– Det at antall usolgte boliger faller både i Oslo og i Norge i januar er et godt tegn, sier Fjære.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge trekker også frem at forholdet mellom antall usolgte boliger og antall solgte boliger falt.

– Lavere overskuddstilbud er en klar indikasjon på at prisfallet er i ferd med å nærme seg slutten, skriver Jullum i en oppdatering.

Han mener det er verdt å merke seg at nedgangen i overskuddstilbudet både skyldes et lavere tilbud, i form av færre boliger lagt ut for salg, og økt etterspørsel, i form av økt omsetning i løpet av måneden. Omsetningen var ifølge sjeføkonomen åtte prosent høyere enn i januar i fjor, mens antall nye boliger inn i markedet var rundt ti prosent lavere.

– Det understreker vårt poeng om at lave renter fortsatt gir god betalingsevne blant husholdningene, og at priskorreksjonen i første rekke har skyldtes større tilbud av boliger, skriver Jullum.

Større etterspørsel etter lån

John Sætre, som er leder for bankvirksomheten i Nordea Norge mener det har skjedd et skifte i boligmarkedet.

– Vi har den siste tiden sett større pågang etter finansieringsbevis og lån. Prisoppgangen i januar stemmer godt overens med det bildet som vi merker ute blant kundene våre, sier Sætre i en kommentar.

– Vi tror likevel at man skal være forsiktige med å konkludere at markedet nå er friskmeldt. Januar er tradisjonelt en sterk måned i boligmarkedet, og det er fortsatt slik at vi har sett en priskorreksjon gjennom store deler av 2017. Vi tror det kan bli en flat prisutvikling fremover, hvor man også kan få måneder med prisfall, sier Nordea-toppen. (Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: