Finanstilsynet gjennomførte i februar en kontroll av eiendomsmeglerfirmaet Marton i Bergen. En fersk tilsynsrapport peker på en rekke avvik:
  • Det var opprettet avdelinger i Oslo og Stavanger det ikke var søkt om.
  • Hverken i Oslo eller Stavanger var det ansatte med fagkompetanse som eiendomsmeglere.
  • Selskapet hadde ikke gjort kontroll av klientens penger.
  • It-systemet var mangelfullt, og oppdragene ble ikke ført i et sikkert system.

I rapporten kommer det frem at avvikene var så alvorlige at Finanstilsynet vurderte å inndra tillatelsen Marton har for å drive eiendomsmegling. Bergens Tidende har også omtalt tilsynsrapporten.

– Vi kommer til å følge opp selskapet med et nytt tilsyn snart. Om vi finner like alvorlige avvik da, må vi stenge ned driften, sier Geir Haatveit, spesialrådgiver i Finanstilsynet.

Vi kommer til å følge opp selskapet med et nytt tilsyn snart. Om vi finner like alvorlige avvik da, må vi stenge ned driften
Geir Haatveit, spesialrådgiver i Finanstilsynet

Det nyetablerte meglerselskapet Marton, med hovedkontor i Bergen, lanserte seg selv som en billigere eiendomsmegler.
Det nyetablerte meglerselskapet Marton, med hovedkontor i Bergen, lanserte seg selv som en billigere eiendomsmegler. (Foto: Eivind Senneset)

Billig boligsalg

Det nyetablerte meglerselskapet lanserte seg selv som en billigere eiendomsmegler. Kunden skal aldri betale mer enn 25 000 kroner, men må riktignok gjennomføre visningen sin selv.

Etter etableringen av hovedkontoret i Bergen utvidet Marton til både Oslo og Stavanger. Dette søkte de ikke om slik de er pliktig til å gjøre, ifølge Finanstilsynet.

– De hadde heller ingen med fagansvarlig med eiendomsmegler-kompetanse på kontorene. Dette er ulovlig drift, sier Haatveit.

Daglig leder Truls-Petter Bergh i Marton mener det har vært misforståelser knyttet til hva som er et kontor.

– Vår forståelse var at det ikke var eiendomsmeglerkontorer fordi det bare var selgere på plass i Oslo og Stavanger. Disse drev kun salgsarbeider og satte kunden i kontakt med eiendomsmeglere i Bergen når salget skulle gjennomføres, sier Bergh.

Etter tilsynet har Marton stengt avdelingen i Stavanger. I Oslo har de fått inn en fagansvarlig og fortsatt driften.

Ikke kontroll

I tilsynet kommer det også frem at Marton ikke hadde gjort kontroll av pengene kundene hadde overlevert til firmaet på flere måneder.

– Dersom man mottar én million fra en kunde må man ha disse midlene tilgjengelige. I dette tilfellet hadde firmaet en underdekning på 2,7 millioner kroner, sier Haatveit.

I dette tilfellet var midlene ført feil i regnskapet, og rettet etter tilsynet. Bergh mener pengene til kundene aldri var i fare.

– Klientens penger har vært trygge hele veien. I tillegg har vi nå styrket denne funksjonen med en nyansatt erfaren oppgjørssjef, sier han.

Frykter ikke tilsyn

Finanstilsynet fant også problemer med firmaets it-system.

– Problemet her er at it-systemet de benyttet var mangelfullt som gjorde at de ikke hadde tilstrekkelig sporbarhet. Gjør man en endring skal man kunne se i etterkant at endringen er gjort. Det var ikke tilfellet her, sier Haatveit.

– Hvorfor stenger dere ikke ned driften?

– De fikk ryddet opp alt vi det vi påpekte og fikk inn fagansvarlige, sier Haatveit som understreker at ved flere avvik vil tillatelsen bli inndratt.

Bergh bekrefter at de har ryddet opp i avvikene som er blitt påpekt av Finanstilsynet.

– Det å starte opp helt nytt kan være utfordrende, men nå har vi selvsagt rettet oss etter de avvikene som ble påvist, sier han.

– Frykter dere et nytt tilsyn?

– Nei, vi frykter ikke det. Egentlig er vi glade for tilsynet. Dette påpekte enkelte feil som vi således fikk ordnet opp i, sier han.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: