Mandag ble det kjent at Finanstilsynet ikke gjør tilstandsrapport obligatorisk ved boligsalg, slik meglerbransjens Eiendom Norge, Forbrukerrådet og takseringforbundet Nito har ønsket.

- Kommer for fullt

Fagdirektør Thomas Bartholdsen mener imidlertid at Finanstilsynets bemerkninger er en "tilskynder" av omfattende bruk av slik tilstandsvurdering.

- Man gjør en stor tabbe hvis man nå tror at boligsalgsrapport ikke lenger er aktuelt. Det kommer for fullt, men det kommer ikke gjennom en obligatorisk løsning, men gjennom en løsning som pålegger megler større ansvar hvis man ikke tilrår det, sier Bartholdsen til Dagens Næringsliv.

Finanstilsynets bemerkninger fremkommer i et brev til Eiendom Norge, som har bedt tilsynet vurdere hvorvidt megler kan kreve at selger innhenter tilstandsrapport i alle boligsalg, herunder hvorvidt dette er i strid eller i samsvar med god meglerskikk.

Unike tilfeller

Selv om Finanstilsynet mener at et krav ligger utenfor lovverket, hevdes det at en tilstandsrapport som oftest vil være i både kjøper og selgers interesse, men at det må gjøres en vurdering i det enkelte tilfelle.

- Finanstilsynets brev er en tilskynder av omfattende bruk av tilstandsvurdering. Hvis megler anser at tilstandsvurdering ikke er nødvendig så påtar megleren seg et ansvar fordi det skal være knyttet til en konkret og individuell rådgivning, forklarer Bartholdsen.

Han mener tilsynet har vært smart ved å trekke opp retningslinjene i brevet, som ikke bare vil være førende for eiendomsmeglere tilknyttet Eiendom Norge, men også advokater og samtlige eiendomsmeglere ellers.

Finanstilsynet påpeker så også at om eiendomsmegler tilrår en tilstandsrapport, og selger motsetter seg dette, kan megler sågar ha en plikt å trekke seg fra oppdraget.

Forbrukerrådet ønsker retningslinjene velkommen.

- Retter opp urettferdigheter

Fagdirektøren mener det vil tjene både selger og kjøper ettersom det blir lettere å skille mellom eiendommenes iboende kvaliteter og verdsetting, som derigjennom vil forbygge uenigheter i etterkant. En tilstandsrapport vil også rette opp i to "urettferdigheter", mener Bartholdsen.

- Den ene er at mange kjøper boliger og så viser det seg at tilstanden er dårligere enn de hadde grunn til anta, og at de derfor mener at de har betalt altfor mye. Den andre er at boligselgere som på en god måte ivaretar boligen sin, vedlikeholder og fornyer, ikke får uttelling for dette fordi - uten tilstandsvurdering - fremstår dårlige boliger og gode boliger som like attraktive, sier Bartholdsen.

Han anser en ekstrakostnad på 10.000-20.000 kroner som ubetydelig opp mot den sikkerheten en tilstandsrapport vil gi, målt mot en "normalpris" på mellom tre og tolv millioner kroner for en eiendom i landets pressområder. Fagdirektøren presiserer også at en tilstandsrapport skiller seg sterkt fra dagens takstrapport, som er en ren vurdering av låne- og markedsverdi.

Lenge kritisert

Forbrukerrådet krever også egen kursing og sertifisering av personene som gis myndighet til å utferdige tilstandsrapport, påpeker han.

Forbrukerrådet har i 40 år kritisert den manglende faktainformasjonen i bolighandelen og krevet tekniske tilstandsrapporter, med fornuftige unntak for forhold som kan gjøre det uhensiktsmessig med en tilstandsvurdering.

Eiendom Norge og takseringsorganisasjonene lovet så også ifjor å innføre "obligatoriske" tilstandsrapporter fra 1. januar 2015.

Forbrukerrådet oppfordrer nå organisasjonene om å bli enige om hvordan avtalen skal gjennomføres.

Ber om forklaring

Administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito Takst stiller seg undrende til at Finanstilsynet ikke gjør tilstandsrapport obligatorisk.

Han har nå bedt tilsynet om et møte for en nærmere redegjørelse, ifølge en melding.

- Vi registrerer at Finanstilsynet ser fordelene med en boligsalgsrapport, og det synes vi er positivt, sier Fuglesang.

Les også: Krever luksustomt fra Europris-milliardær
Facebook-skrell på Wall Street
Hard kamp om meglerjobbene
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.