Striden rundt Alstor Hotel og den attraktive hotelltomten i Stavanger fortsetter for fullt i Stavanger tingrett, snart to år etter at den tidligere eieren Frederik Hansen bestemte seg for å selge eiendommen til rederarvingen Petter Smedvig Hagland.

Den andre hovedinteressenten, investor Alfred Ydstebø, mener nemlig at hans tidligere ansatte Kjetil Andersen bidro til å snappe opp Alstor-eiendommen foran snuten på Ydstebø tross en avtale om at Andersen skulle la være å konkurrere om de samme prosjektene i et års tid etter at arbeidsforholdet var opphørt.