– Vi gjør dette for å øke bransjens samlede slagkraft. Vi har mange utfordringer i bransjen og vi ønsker å ha et felles tjeneste- og servicetilbud til en samlet medlemsmasse, sier administrerende direktør Are Huser i Norges Takseringsforbund (NTF).

Bransjen står foran en rekke utfordringer hva gjelder digitalisering og automatisering av taksttjenester, samtidig som bransjen består av en rekke små foretak. Blant NTFs medlemmer er det i snitt 1,8 ansatte i hvert foretak.

– At dette kommer nå er nok en naturlig konsekvens av den restruktureringen vi ser i bransjen. Fra å være mange små foretak, forsøker vi å stimulere til å bli litt færre, men større enheter. Vi ser at bransjen i større grad samler seg i større enheter under nye merkenavn. Det er en villet utvikling og gir bedre konkurransekraft, mener Huser.

Ikke bare enighet

Han overtar som sjef for det nye forbundet som består av rundt 1000 NTF-tilknyttede foretak, og rundt 500 foretak tilknyttet Nito Takst.

– Vi regner vel med å bli en 1500-1600 foretak til sammen når vi formelt er samlet på nyåret, sier Huser.

Det sammenslåtte forbundet vil inntil videre gå under navnet Norges Takserinsgforbund, men skal ifølge Huser ha en prosess fremover for å finne en felles identitet.

De to forbundene har ikke alltid vært enige i sak. Senest i vår var Nito Takst kritisk da NTF tok initiativ til å danne en landsdekkende kjede for takstmenn kalt Estima. Nito Takst mente forbundet forskjellsbehandlet medlemmer da det stilte seg bak et kommersielt initiativ. I utgangspunktet var det rundt 320 NTF-tilknyttede takstforetak med til sammen 400 takstmenn som gikk sammen om å danne franchisekjeden Estima.

Administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito Takst blir fagdirektør i det nye takstforbundet og ønsker å lage egen bachelorutdanning for takstmenn.
Administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito Takst blir fagdirektør i det nye takstforbundet og ønsker å lage egen bachelorutdanning for takstmenn. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Vi var kritiske til etableringen av Estima fordi vi mente det kunne oppfattes som forskjellsbehandling av medlemmer . Men det skulle ikke komme i veien for denne viktige prosessen, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i Nito Takst.

Lyktes andre gang

Også i 2009 forsøkte de to forbundene å slå seg sammen, men lyktes ikke den gang.

– Vi har jo hatt litt ulike syn i enkelte saker, men vi er samtidig enige i store linjene og vi jobber mot et felles mål som blant annet er regulering av bransjen og bedre informasjon i bolighandelen. Det er på tide at vi nå får det til, sier Fuglesang.

Han blir fagdirektør i det nye forbundet og tar over ledelsen av Norges Eiendomsakademi som blir bransjens felles enhet for utdanning og kursvirksomhet. Ifølge Fuglesang vil forbundet nå jobbe for å få på plass en egen bachelor-utdanning for takstmenn.

Den praktiske samordningen av forbundene vil skje i løpet av høsten.(Vilkår)