Etter tre måneder med prisoppgang, falt Obos-prisene i april med 2,1 prosent i Oslo-området. Det melder boligbyggelaget Obos i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det betyr at prisene for brukte Obos-boliger hittil i år har steget med 5,0 prosent i hovedstadsområdet og 3,8 prosent på landsbasis.

− Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Tror på fortsatt prisoppgang

Han tror ikke tallene for april betyr at prisnedgangen vil fortsette, selv ikke med nye renteøkninger.

− Med et fortsatt lavt rentenivå, befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst forventer vi fortsatt vekst i boligprisene utover året og inn i 2020. Den sterkeste veksten vil vi se i Oslo. Her er det, spesielt fra neste år, en grunnleggende ubalanse mellom nybygging og etterspørsel. Vi ser også en kraftig økning i tomteprisene i Oslos randsone som vil påvirke prisene på både nye og brukte boliger.

Han trekker spesielt frem Follo-regionen hvor tomteprisene har skutt i været, blant annet som en følge av ferdigstillelsen av Follobanen. − Det vil medføre et vesentlig høyere prisnivå på boliger.

Etterspør nye boliger

Obos har i lengre tid merket stor etterspørsel etter nye boliger i alle sine hovedområder.

− Vi ser at pris og kvalitet på boligene i større grad enn før er avgjørende for å opprettholde et godt salg. At folk kjøper nye boliger, tyder på at de er optimistiske med tanke på fremtiden, sier Siraj.

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62 668 kroner, det er 4,9 prosent høyere enn i april 2018.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54 832 kroner i april.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.